Gdzie na świecie wciąż w największej skali istnieje niewolnictwo?

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
Dziś około 600,000 miesz­kań­ców Mau­re­ta­nii, czyli ok. 20% po­pu­la­cji, to nie­wol­ni­cy. Są to w więk­szo­ści człon­ko­wie czar­no­skó­re­go ludu Haratin, który od wieków był znie­wo­lo­ny. Nie­wol­nic­two zostało w Mau­re­ta­nii znie­sio­ne dopiero w roku 1981, a w roku 2007 po­sia­da­nie nie­wol­ni­ków stało się karalne. Jest to jednak martwe prawo - do tej pory skazano zaledwie jedną osobę. Kwestia nie­wol­nic­twa stanowi w Mau­re­ta­nii nie­usta­ją­cy temat debaty pu­blicz­nej.

Rozkład odpowiedzi

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
odpowiedzi
flagBelgia
13%
4%
77%
4%
22
flagRosja
18%
7%
66%
7%
27
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
25%
62%
3%
27
flagNiemcy
14%
9%
60%
15%
241
flagKanada
14%
5%
55%
23%
56
flagPolska
16%
10%
54%
18%
13299
flagIrlandia
21%
3%
54%
20%
55
flagHiszpania
13%
7%
54%
23%
51
flagWłochy
15%
6%
53%
24%
65
flagWielka Brytania
17%
9%
52%
20%
442
flagUkraina
12%
15%
50%
20%
40
flagNorwegia
22%
9%
48%
19%
31
flagHolandia
16%
8%
47%
27%
61
flagSzwecja
17%
13%
47%
21%
23
flagStany Zjednoczone
17%
11%
44%
25%
569
flagNieznany
21%
12%
44%
21%
313
flagFrancja
34%
9%
43%
11%
44
flagIndie
9%
18%
40%
31%
44
flagAustria
36%
9%
31%
22%
22
flagAustralia
13%
4%
27%
54%
22

Płeć

men55%
women47%
na Sri Lance
17%
17%
w Kolumbii
7%
13%
w Mauretanii
55%
47%
w Arabii Saudyjskiej
19%
21%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: joxin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.