Gdzie na świecie wciąż w największej skali istnieje niewolnictwo?

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
Dziś około 600,000 miesz­kań­ców Mau­re­ta­nii, czyli ok. 20% po­pu­la­cji, to nie­wol­ni­cy. Są to w więk­szo­ści człon­ko­wie czar­no­skó­re­go ludu Haratin, który od wieków był znie­wo­lo­ny. Nie­wol­nic­two zostało w Mau­re­ta­nii znie­sio­ne dopiero w roku 1981, a w roku 2007 po­sia­da­nie nie­wol­ni­ków stało się karalne. Jest to jednak martwe prawo - do tej pory skazano zaledwie jedną osobę. Kwestia nie­wol­nic­twa stanowi w Mau­re­ta­nii nie­usta­ją­cy temat debaty pu­blicz­nej.

Rozkład odpowiedzi

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
odpowiedzi
flagBelgia
13%
4%
77%
4%
22
flagRosja
10%
5%
75%
10%
20
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
25%
62%
3%
27
flagNiemcy
14%
9%
61%
14%
227
flagKanada
16%
6%
56%
20%
50
flagHiszpania
14%
8%
54%
24%
50
flagPolska
16%
10%
53%
18%
12443
flagSzwecja
21%
0%
52%
26%
19
flagDania
15%
10%
52%
21%
19
flagIrlandia
22%
4%
51%
22%
49
flagWielka Brytania
18%
10%
50%
21%
409
flagUkraina
14%
11%
50%
20%
34
flagWłochy
17%
7%
48%
26%
52
flagNorwegia
24%
10%
48%
17%
29
flagHolandia
18%
9%
45%
27%
55
flagStany Zjednoczone
16%
11%
44%
26%
530
flagNieznany
20%
12%
43%
22%
286
flagIndie
4%
19%
43%
31%
41
flagFrancja
34%
9%
41%
11%
43
flagAustralia
14%
4%
28%
52%
21

Płeć

men55%
women47%
na Sri Lance
17%
17%
w Kolumbii
7%
13%
w Mauretanii
55%
47%
w Arabii Saudyjskiej
19%
21%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: joxin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.