Gdzie na świecie wciąż w największej skali istnieje niewolnictwo?

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
Dziś około 600,000 miesz­kań­ców Mau­re­ta­nii, czyli ok. 20% po­pu­la­cji, to nie­wol­ni­cy. Są to w więk­szo­ści człon­ko­wie czar­no­skó­re­go ludu Haratin, który od wieków był znie­wo­lo­ny. Nie­wol­nic­two zostało w Mau­re­ta­nii znie­sio­ne dopiero w roku 1981, a w roku 2007 po­sia­da­nie nie­wol­ni­ków stało się karalne. Jest to jednak martwe prawo - do tej pory skazano zaledwie jedną osobę. Kwestia nie­wol­nic­twa stanowi w Mau­re­ta­nii nie­usta­ją­cy temat debaty pu­blicz­nej.

Rozkład odpowiedzi

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
odpowiedzi
flagRosja
11%
0%
77%
11%
18
flagBelgia
14%
4%
76%
4%
21
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
26%
65%
0%
26
flagNiemcy
15%
9%
61%
14%
206
flagHiszpania
12%
6%
57%
23%
47
flagKanada
14%
6%
56%
20%
48
flagSzwecja
22%
0%
55%
22%
18
flagDania
16%
5%
55%
22%
18
flagPolska
16%
10%
53%
18%
11117
flagWłochy
16%
8%
51%
24%
49
flagUkraina
15%
12%
50%
18%
32
flagWielka Brytania
18%
10%
49%
21%
377
flagNieznany
23%
7%
49%
19%
81
flagIrlandia
23%
4%
48%
23%
47
flagNorwegia
25%
11%
48%
14%
27
flagHolandia
15%
9%
47%
27%
51
flagIndie
5%
21%
45%
27%
37
flagStany Zjednoczone
16%
11%
43%
27%
501
flagFrancja
35%
7%
42%
11%
42
flagAustralia
15%
0%
30%
55%
20

Płeć

men57%
women47%
na Sri Lance
16%
18%
w Kolumbii
6%
12%
w Mauretanii
57%
47%
w Arabii Saudyjskiej
20%
21%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: joxin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.