Gdzie na świecie wciąż w największej skali istnieje niewolnictwo?

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
Dziś około 600,000 miesz­kań­ców Mau­re­ta­nii, czyli ok. 20% po­pu­la­cji, to nie­wol­ni­cy. Są to w więk­szo­ści człon­ko­wie czar­no­skó­re­go ludu Haratin, który od wieków był znie­wo­lo­ny. Nie­wol­nic­two zostało w Mau­re­ta­nii znie­sio­ne dopiero w roku 1981, a w roku 2007 po­sia­da­nie nie­wol­ni­ków stało się karalne. Jest to jednak martwe prawo - do tej pory skazano zaledwie jedną osobę. Kwestia nie­wol­nic­twa stanowi w Mau­re­ta­nii nie­usta­ją­cy temat debaty pu­blicz­nej.

Rozkład odpowiedzi

na Sri Lance
w Kolumbii
w Mauretanii
w Arabii Saudyjskiej
odpowiedzi
flagBelgia
13%
4%
77%
4%
22
flagRosja
16%
4%
70%
8%
24
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
25%
62%
3%
27
flagNiemcy
13%
9%
61%
15%
231
flagKanada
15%
5%
56%
19%
51
flagPolska
16%
10%
54%
18%
12852
flagHiszpania
13%
7%
54%
23%
51
flagSzwecja
19%
4%
52%
23%
21
flagWielka Brytania
18%
9%
51%
21%
425
flagIrlandia
22%
4%
51%
22%
49
flagUkraina
14%
11%
51%
20%
35
flagNorwegia
22%
9%
48%
19%
31
flagHolandia
17%
8%
47%
26%
57
flagWłochy
18%
7%
47%
27%
55
flagStany Zjednoczone
17%
10%
44%
26%
544
flagNieznany
20%
12%
44%
22%
298
flagFrancja
34%
9%
41%
11%
43
flagIndie
9%
18%
40%
31%
44
flagAustria
36%
10%
31%
21%
19
flagAustralia
14%
4%
28%
52%
21

Płeć

men54%
women47%
na Sri Lance
17%
17%
w Kolumbii
7%
13%
w Mauretanii
54%
47%
w Arabii Saudyjskiej
20%
21%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: joxin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.