Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
Węgorze elek­trycz­ne za­miesz­ku­ją muliste wody roz­le­wisk Amazonki i Orinoko. Są to na szczę­ście obszary słabo za­miesz­ka­łe, gdyż węgorz elek­trycz­ny może z ła­two­ścią zabić czło­wie­ka. Nie jest w stanie go zjeść (nie ma zębów, może więc połykać jedynie małą zdo­by­cz), ale jego wy­ła­do­wa­nia elek­trycz­ne są wy­star­cza­ją­ce, by ogłuszyć i utopić konia.

Rozkład odpowiedzi

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
odpowiedzi
flagDania
18%
63%
3%
15%
33
flagHiszpania
15%
62%
6%
15%
32
flagSzwecja
21%
59%
0%
18%
32
flagNorwegia
22%
57%
2%
17%
45
flagKanada
24%
55%
1%
18%
65
flagWłochy
24%
54%
3%
17%
57
flagPolska
18%
50%
8%
21%
18483
flagNiemcy
20%
49%
11%
17%
234
flagWielka Brytania
17%
48%
7%
25%
440
flagBelgia
33%
46%
3%
16%
30
flagStany Zjednoczone
23%
45%
9%
20%
699
flagFrancja
20%
45%
12%
22%
40
flagPakistan
33%
45%
4%
16%
24
flagHolandia
23%
44%
14%
17%
56
flagIndie
18%
43%
20%
16%
117
flagIrlandia
19%
43%
17%
19%
46
flagNieznany
24%
42%
7%
24%
605
flagAustria
14%
42%
17%
25%
28
flagLitwa
39%
39%
13%
8%
23
flagAustralia
30%
36%
9%
21%
33

Płeć

men49%
women45%
w Australii
18%
20%
w Ameryce Południowej
49%
45%
w Afryce
7%
9%
w Azji Południowo-Wschodniej
24%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?
20296
50%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Christine Schmidt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.