Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
Węgorze elek­trycz­ne za­miesz­ku­ją muliste wody roz­le­wisk Amazonki i Orinoko. Są to na szczę­ście obszary słabo za­miesz­ka­łe, gdyż węgorz elek­trycz­ny może z ła­two­ścią zabić czło­wie­ka. Nie jest w stanie go zjeść (nie ma zębów, może więc połykać jedynie małą zdo­by­cz), ale jego wy­ła­do­wa­nia elek­trycz­ne są wy­star­cza­ją­ce, by ogłuszyć i utopić konia.

Rozkład odpowiedzi

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
odpowiedzi
flagDania
16%
63%
3%
16%
30
flagHiszpania
15%
62%
6%
15%
32
flagNorwegia
23%
55%
2%
18%
43
flagKanada
25%
54%
1%
18%
64
flagWłochy
23%
54%
3%
18%
55
flagSzwecja
25%
53%
0%
21%
28
flagPolska
18%
50%
8%
21%
17693
flagNiemcy
21%
48%
11%
17%
218
flagWielka Brytania
17%
47%
7%
25%
421
flagStany Zjednoczone
23%
45%
9%
20%
674
flagFrancja
20%
45%
12%
22%
40
flagHolandia
25%
44%
13%
17%
52
flagBelgia
34%
44%
3%
17%
29
flagIrlandia
19%
43%
17%
19%
46
flagPakistan
34%
43%
4%
17%
23
flagNieznany
25%
42%
8%
24%
552
flagIndie
20%
42%
19%
17%
109
flagAustria
16%
40%
20%
24%
25
flagLitwa
39%
39%
13%
8%
23
flagAustralia
28%
37%
9%
21%
32

Płeć

men50%
women45%
w Australii
17%
20%
w Ameryce Południowej
50%
45%
w Afryce
7%
9%
w Azji Południowo-Wschodniej
24%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?
19388
50%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Christine Schmidt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.