Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
Węgorze elek­trycz­ne za­miesz­ku­ją muliste wody roz­le­wisk Amazonki i Orinoko. Są to na szczę­ście obszary słabo za­miesz­ka­łe, gdyż węgorz elek­trycz­ny może z ła­two­ścią zabić czło­wie­ka. Nie jest w stanie go zjeść (nie ma zębów, może więc połykać jedynie małą zdo­by­cz), ale jego wy­ła­do­wa­nia elek­trycz­ne są wy­star­cza­ją­ce, by ogłuszyć i utopić konia.

Rozkład odpowiedzi

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
odpowiedzi
flagDania
16%
63%
3%
16%
30
flagHiszpania
13%
63%
6%
16%
30
flagUkraina
21%
57%
0%
21%
19
flagKanada
24%
56%
1%
17%
62
flagNorwegia
21%
56%
2%
19%
41
flagWłochy
23%
54%
3%
18%
55
flagPolska
18%
51%
8%
21%
15439
flagNiemcy
20%
50%
10%
17%
207
flagNieznany
19%
50%
9%
19%
101
flagSzwecja
29%
50%
0%
20%
24
flagWielka Brytania
17%
49%
7%
24%
396
flagBelgia
37%
48%
0%
14%
27
flagHolandia
24%
46%
14%
16%
50
flagStany Zjednoczone
23%
44%
10%
21%
640
flagFrancja
18%
44%
13%
23%
38
flagIrlandia
19%
43%
17%
19%
46
flagIndie
20%
42%
19%
17%
105
flagAustria
16%
40%
20%
24%
25
flagAustralia
29%
35%
9%
22%
31
flagLitwa
45%
30%
15%
10%
20

Płeć

men52%
women46%
w Australii
15%
19%
w Ameryce Południowej
52%
47%
w Afryce
7%
8%
w Azji Południowo-Wschodniej
24%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?
16593
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Christine Schmidt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.