Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
Węgorze elek­trycz­ne za­miesz­ku­ją muliste wody roz­le­wisk Amazonki i Orinoko. Są to na szczę­ście obszary słabo za­miesz­ka­łe, gdyż węgorz elek­trycz­ny może z ła­two­ścią zabić czło­wie­ka. Nie jest w stanie go zjeść (nie ma zębów, może więc połykać jedynie małą zdo­by­cz), ale jego wy­ła­do­wa­nia elek­trycz­ne są wy­star­cza­ją­ce, by ogłuszyć i utopić konia.

Rozkład odpowiedzi

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
odpowiedzi
flagSzwecja
17%
68%
0%
14%
41
flagDania
17%
64%
2%
14%
34
flagHiszpania
14%
64%
5%
14%
34
flagWłochy
22%
58%
3%
15%
63
flagKanada
22%
55%
1%
20%
70
flagNorwegia
23%
55%
2%
19%
47
flagPolska
18%
50%
8%
21%
19243
flagHolandia
20%
50%
12%
15%
63
flagNiemcy
21%
49%
11%
17%
241
flagWielka Brytania
17%
48%
7%
24%
467
flagFrancja
18%
46%
11%
23%
43
flagBelgia
33%
46%
3%
16%
30
flagStany Zjednoczone
23%
45%
9%
20%
722
flagPakistan
33%
45%
4%
16%
24
flagLitwa
36%
44%
12%
8%
25
flagAustria
13%
43%
16%
26%
30
flagNieznany
24%
42%
7%
25%
626
flagIndie
18%
42%
19%
18%
122
flagIrlandia
19%
42%
19%
19%
47
flagAustralia
32%
35%
8%
20%
34

Płeć

men49%
women45%
w Australii
18%
20%
w Ameryce Południowej
49%
45%
w Afryce
7%
9%
w Azji Południowo-Wschodniej
24%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?
21155
50%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Christine Schmidt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.