Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
Węgorze elek­trycz­ne za­miesz­ku­ją muliste wody roz­le­wisk Amazonki i Orinoko. Są to na szczę­ście obszary słabo za­miesz­ka­łe, gdyż węgorz elek­trycz­ny może z ła­two­ścią zabić czło­wie­ka. Nie jest w stanie go zjeść (nie ma zębów, może więc połykać jedynie małą zdo­by­cz), ale jego wy­ła­do­wa­nia elek­trycz­ne są wy­star­cza­ją­ce, by ogłuszyć i utopić konia.

Rozkład odpowiedzi

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
odpowiedzi
flagSzwecja
19%
66%
0%
14%
42
flagHiszpania
14%
64%
5%
14%
34
flagWłochy
20%
62%
2%
14%
69
flagDania
20%
62%
2%
14%
35
flagKanada
22%
55%
1%
20%
74
flagNorwegia
22%
55%
2%
20%
49
flagFrancja
15%
54%
9%
19%
51
flagPolska
18%
51%
8%
21%
20018
flagAustria
11%
51%
14%
22%
35
flagNiemcy
20%
50%
11%
17%
243
flagHolandia
20%
50%
12%
15%
63
flagWielka Brytania
17%
49%
7%
23%
489
flagBelgia
33%
46%
3%
16%
30
flagLitwa
34%
46%
11%
7%
26
flagStany Zjednoczone
23%
45%
9%
20%
760
flagIrlandia
18%
44%
18%
18%
49
flagPakistan
33%
44%
3%
18%
27
flagNieznany
24%
43%
7%
24%
648
flagIndie
18%
42%
18%
19%
128
flagAustralia
31%
37%
8%
20%
35

Płeć

men49%
women45%
w Australii
18%
20%
w Ameryce Południowej
49%
45%
w Afryce
7%
9%
w Azji Południowo-Wschodniej
24%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?
22006
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Christine Schmidt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.