Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
Węgorze elek­trycz­ne za­miesz­ku­ją muliste wody roz­le­wisk Amazonki i Orinoko. Są to na szczę­ście obszary słabo za­miesz­ka­łe, gdyż węgorz elek­trycz­ny może z ła­two­ścią zabić czło­wie­ka. Nie jest w stanie go zjeść (nie ma zębów, może więc połykać jedynie małą zdo­by­cz), ale jego wy­ła­do­wa­nia elek­trycz­ne są wy­star­cza­ją­ce, by ogłuszyć i utopić konia.

Rozkład odpowiedzi

w Australii
w Ameryce Południowej
w Afryce
w Azji Południowo-Wschodniej
odpowiedzi
flagHiszpania
13%
65%
6%
13%
29
flagDania
17%
62%
3%
17%
29
flagKanada
22%
57%
1%
18%
61
flagNorwegia
21%
56%
2%
19%
41
flagUkraina
22%
55%
0%
22%
18
flagWłochy
24%
53%
3%
18%
54
flagNieznany
20%
52%
9%
17%
85
flagBelgia
36%
52%
0%
12%
25
flagPolska
18%
50%
8%
21%
14970
flagWielka Brytania
17%
50%
7%
23%
381
flagNiemcy
19%
50%
10%
17%
206
flagSzwecja
33%
47%
0%
19%
21
flagHolandia
24%
46%
14%
16%
50
flagStany Zjednoczone
23%
44%
10%
20%
629
flagFrancja
18%
44%
13%
23%
38
flagIndie
20%
42%
18%
17%
103
flagIrlandia
21%
40%
19%
19%
42
flagAustria
16%
40%
20%
24%
25
flagPakistan
38%
38%
5%
16%
18
flagAustralia
29%
35%
9%
22%
31

Płeć

men52%
women46%
w Australii
15%
19%
w Ameryce Południowej
52%
46%
w Afryce
7%
8%
w Azji Południowo-Wschodniej
24%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie na wolności występuje węgorz elektryczny?
16082
50%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Christine Schmidt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.