Gdzie najcześciej wykorzystywane są fale radiowe i mikrofalowe?

w technologii bezprzewodowej
w światłowodach
w telefonii IP
w czujnikach obrazu
Naj­po­pu­lar­niej­sze tech­no­lo­gie bez­prze­wo­do­we wy­ko­rzy­stu­ją fale radiowe. W przy­pad­ku fal ra­dio­wych od­le­gło­ści mogą być krótkie, np. Kilka metrów dla Blu­eto­oth lub do milionów ki­lo­me­trów dla łącz­no­ści radiowej w ko­smo­sie. Nieco rzadsze metody osią­ga­nia ko­mu­ni­ka­cji bez­prze­wo­do­wej obejmują wy­ko­rzy­sta­nie innych elek­tro­ma­gne­tycz­nych tech­no­lo­gii bez­prze­wo­do­wy­ch, takich jak pola świetl­ne, ma­gne­tycz­ne lub elek­trycz­ne lub wy­ko­rzy­sta­nie dźwięku.

Rozkład odpowiedzi

w technologii bezprzewodowej
w światłowodach
w telefonii IP
w czujnikach obrazu
odpowiedzi
flagWybrzeże Kości Słoniowej
100%
0%
0%
0%
1
flagSeszele
100%
0%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1
flagDania
100%
0%
0%
0%
1
flagNieznany
100%
0%
0%
0%
1
flagPolska
58%
17%
18%
5%
87
flagHolandia
50%
0%
50%
0%
2
flagGruzja
0%
0%
100%
0%
1
flagChińska Republika Ludowa
0%
100%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men66%
women57%
w technologii bezprzewodowej
66%
57%
w światłowodach
9%
28%
w telefonii IP
23%
14%
w czujnikach obrazu
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie najcześciej wykorzystywane są fale radiowe i mikrofalowe?
95
60%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Cesar Cardoso
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.