Gdzie nie znajdziemy lądolodu?

w Arktyce
w Ameryce Południowej
na Antarktydzie
na Grenlandii
Naj­więk­sze lądolody znajdują się na An­tark­ty­dzie i Gren­lan­dii. Szerzej nie­zna­ne, szcząt­ko­we 2 czapy lodowe (na zdj.) znajdują się w Pa­ta­go­nii. Są po­zo­sta­ło­ścią dawnego lądolodu plej­sto­ceń­skie­go. Z kolei lód ark­tycz­ny choć wie­lo­let­ni nie jest lą­do­lo­de­m, zalega bowiem na po­wierzch­ni oceanu.

Rozkład odpowiedzi

w Arktyce
w Ameryce Południowej
na Antarktydzie
na Grenlandii
odpowiedzi
flagPolska
26%
33%
26%
13%
315
flagNieznany
13%
34%
37%
13%
29

Płeć

men30%
women27%
w Arktyce
30%
27%
w Ameryce Południowej
28%
24%
na Antarktydzie
29%
34%
na Grenlandii
12%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie nie znajdziemy lądolodu?
376
26%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Jfbustos
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.