Gdzie NIE żyją pingwiny?

na Islandii
w Afryce
na Wyspach Galapagos (w pobliżu równika)
w Ameryce Południowej
Wszyst­kie gatunki pin­gwi­nów za­miesz­ku­ją półkulę po­łu­dnio­wą, ale ich zasięg nie ogra­ni­cza się do zimnych kli­ma­tów. Kilka gatunków spotkać można w Re­pu­bli­ce Po­łu­dnio­wej Afryki, a pingwin rów­ni­ko­wy (na zdjęciu) za­miesz­ku­je Wyspy Ga­la­pa­gos. Badania ska­mie­nia­ło­ści po­ka­zu­ją, że w prze­szło­ści pingwiny były dużo po­wszech­niej­sze, niż dziś i za­miesz­ki­wa­ły ciepłe obszary.

Rozkład odpowiedzi

na Islandii
w Afryce
na Wyspach Galapagos (w pobliżu równika)
w Ameryce Południowej
odpowiedzi
flagCzechy
58%
16%
0%
25%
12
flagNorwegia
57%
10%
15%
15%
19
flagSzwajcaria
56%
18%
12%
12%
16
flagStany Zjednoczone
52%
24%
11%
10%
202
flagHiszpania
50%
30%
20%
0%
10
flagKanada
46%
15%
11%
23%
26
flagWielka Brytania
45%
21%
15%
16%
220
flagUkraina
45%
30%
25%
0%
20
flagPolska
41%
26%
16%
14%
10187
flagSzwecja
41%
29%
20%
8%
24
flagNiemcy
40%
22%
23%
11%
117
flagIndie
39%
32%
18%
6%
58
flagNieznany
34%
32%
15%
16%
384
flagFrancja
25%
30%
20%
25%
20
flagHolandia
24%
33%
27%
15%
33
flagPakistan
23%
35%
23%
17%
17
flagDania
20%
20%
20%
40%
10
flagIrlandia
18%
29%
11%
40%
27
flagAustralia
18%
63%
9%
9%
11
flagWłochy
16%
16%
66%
0%
12

Płeć

men47%
women35%
na Islandii
47%
36%
w Afryce
21%
27%
na Wyspach Galapagos (w pobliżu równika)
17%
19%
w Ameryce Południowej
13%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie NIE żyją pingwiny?
11154
41%
flag
Wo ist es nicht möglich einen Pinguin zu finden?
0
0%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Harvey Barrison
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.