Gdzie odbywają się coroczne spotkania teatralne INNOWICA?

w Milanówku k/ Warszawy
w Krakowie
w Bratysławie
w Nowicy (Beskid Niski)
Piotr Bussold, obecnie szef ar­ty­stycz­ny projektu INNOWICA , uczest­ni­cząc w kilku wy­da­rze­niach w ramach Fe­sti­wa­lu Mniej­szo­ści Et­nicz­nych or­ga­ni­zo­wa­nych przez łem­kow­ski zespół „Pod Ky­cze­rą­”, wpadł na pomysł spotkań łą­czą­cych w sobie ideę kul­tu­ro­we­go dialogu, prze­ni­ka­nia sztuk, dzia­ła­nia, teatru. Kiedy? Majówka (1–3 maja).

Rozkład odpowiedzi

w Milanówku k/ Warszawy
w Krakowie
w Bratysławie
w Nowicy (Beskid Niski)
odpowiedzi
flagKanada
6%
6%
0%
86%
15
flagFrancja
25%
11%
0%
62%
27
flagIrlandia
8%
4%
25%
62%
24
flagHolandia
8%
16%
16%
60%
25
flagRosja
0%
10%
20%
60%
10
flagHiszpania
21%
0%
21%
57%
14
flagNorwegia
14%
7%
21%
57%
14
flagNiemcy
12%
15%
19%
53%
100
flagWielka Brytania
16%
15%
13%
52%
144
flagUkraina
4%
28%
14%
52%
21
flagPolska
19%
17%
13%
49%
6397
flagStany Zjednoczone
23%
20%
12%
43%
39
flagWłochy
6%
6%
43%
43%
16
flagBiałoruś
33%
16%
8%
41%
12
flagNieznany
29%
21%
12%
36%
371
flagSzwecja
45%
36%
0%
18%
11

Płeć

men45%
women49%
w Milanówku k/ Warszawy
26%
20%
w Krakowie
18%
14%
w Bratysławie
10%
14%
w Nowicy (Beskid Niski)
45%
49%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie odbywają się coroczne spotkania teatralne INNOWICA?
7323
48%

Szczegóły

Autor: ALu
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.