Gdzie powstała Statua Wolności ( Statue of Liberty), symbol Nowego Jorku?

w Anglii
w Ameryce
we Francji
w Kanadzie
Posag został wznie­sio­ny we Francji i prze­ka­za­ny w 1884 roku am­ba­sa­do­ro­wi ame­ry­kań­skie­mu w Paryżu. Potem ro­ze­bra­no go na części i wysłano statkiem do Nowego Jorku. Od­sło­nię­cie miało miejsce 28 paź­dzier­ni­ka 1886 i dokonał tego pre­zy­dent Grover Cle­ve­land. Jest to dar narodu fran­cu­skie­go dla narodu ame­ry­kań­skie­go, upa­mięt­nia­ją­cy przy­mie­rze obu narodów w czasie wojny o nie­pod­le­głość Stanów Zjed­no­czo­nych

Rozkład odpowiedzi

w Anglii
w Ameryce
we Francji
w Kanadzie
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
2
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
2
flagJamajka
0%
0%
100%
0%
1
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagNieznany
0%
22%
77%
0%
9
flagPolska
7%
10%
74%
6%
184
flagStany Zjednoczone
0%
50%
50%
0%
2
flagHolandia
0%
0%
50%
50%
2
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men81%
women80%
w Anglii
7%
5%
w Ameryce
7%
15%
we Francji
81%
80%
w Kanadzie
2%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie powstała Statua Wolności ( Statue of Liberty), symbol Nowego Jorku?
205
74%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Ivo Jansch
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.