Gdzie poza Afryką występuje Gepard?

Ameryka Pólnocna
Azja
Ameryka Południowa
Australia
Niegdyś w Azji gepard był bardzo roz­po­wszech­nio­ny. Wy­stę­po­wał Indiach, Azji Mniej­szej i Chinach. W Indiach ,Iranie i Arabii po­lo­wa­nia z ge­par­da­mi były wśród możnych po­pu­lar­ną roz­ryw­ką. Dziś dzikie gepardy azja­tyc­kie wy­stę­pu­ją tylko w Iranie. Za­miesz­ku­ją góry i wyżyny, gdzie panuje gorący klimat. Gepardy azja­tyc­kie są aktywne także w ciągu nocy, co jest nie­zwy­kłe u tego gatunku.

Rozkład odpowiedzi

Ameryka Pólnocna
Azja
Ameryka Południowa
Australia
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
78%
13%
8%
23
flagNiemcy
15%
47%
26%
5%
19
flagPolska
6%
44%
22%
25%
2142
flagNieznany
4%
39%
25%
31%
476

Płeć

men50%
women42%
Ameryka Pólnocna
4%
6%
Azja
50%
42%
Ameryka Południowa
21%
23%
Australia
23%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie poza Afryką występuje Gepard?
2705
44%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Behnam Ghorbani
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.