Gdzie poza półkulą północną znajduje się naturalne siedlisko sosny?

w Chile
na Madagaskarze
na Sumatrze
sosna rośnie tylko na półkuli północnej
Sosna Merkusa (na zdjęciu) to jedynym przed­sta­wi­cie­lem rodziny so­sno­wa­tych (Pi­na­ce­ae), którego na­tu­ral­ny zasięg wy­stę­po­wa­nia prze­kra­cza równik, sięgając na Sumatrze sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej 2° 10' S.

Rozkład odpowiedzi

w Chile
na Madagaskarze
na Sumatrze
sosna rośnie tylko na półkuli północnej
odpowiedzi
flagPolska
17%
12%
22%
47%
363
flagNieznany
22%
13%
22%
40%
22

Płeć

men22%
women22%
w Chile
20%
15%
na Madagaskarze
11%
10%
na Sumatrze
22%
22%
sosna rośnie tylko na półkuli północnej
45%
51%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie poza półkulą północną znajduje się naturalne siedlisko sosny?
410
22%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Sosna
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.