Gdzie przechowywany jest dokument "Dagome iudex"?

Biblioteka Watykańska
Muzeum Narodowe w Warszawie
British Museum
Dokument nie zachował do naszych czasów.
Dagome iudex, spo­rzą­dzo­ny przez Mieszka I akt oddania Polski, a kon­kret­nie Państwa Gnieź­nień­skie­go, pod opiekę papieża nie zachował się w ory­gi­na­le. Znane jest jedynie jego stresz­cze­nie, nie do końca zro­zu­mia­łe, spo­rzą­dzo­ne przez se­kre­ta­rzy wa­ty­kań­skich.

Rozkład odpowiedzi

Biblioteka Watykańska
Muzeum Narodowe w Warszawie
British Museum
Dokument nie zachował do naszych czasów.
odpowiedzi
flagDania
9%
9%
9%
72%
11
flagStany Zjednoczone
8%
16%
8%
66%
12
flagWielka Brytania
17%
13%
12%
56%
74
flagNiemcy
26%
15%
8%
50%
46
flagPolska
26%
28%
8%
35%
2664
flagNieznany
27%
33%
8%
29%
353

Płeć

men28%
women36%
Biblioteka Watykańska
31%
22%
Muzeum Narodowe w Warszawie
31%
27%
British Museum
7%
12%
Dokument nie zachował do naszych czasów.
28%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie przechowywany jest dokument "Dagome iudex"?
3256
35%

Szczegóły

Autor: Nikonades Remin
Ilustracja: Kislak Center
Czytaj więcej: historia-polski.klp.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.