Gdzie Sara, bohaterka powieści "Mała księżniczka" musiała zamieszkać tuż po śmierci ojca?

W sierocińcu.
Na strychu.
W piwnicy.
Na ulicy.
Bo­ha­ter­ka książki "Mała księż­nicz­ka­", sied­mio­let­nia Sara Crewe, zostaje wysłana do Londynu, gdzie ma uczyć się na pensji dla dziew­cząt pro­wa­dzo­nej przez Marię Minchin. W dniu je­de­na­stych urodzin jej życie nagle się jednak zmienia. Prawnik przynosi wia­do­mość o nagłym ban­kruc­twie i śmierci ojca Sary, co sprawia, że panna Minchin po­sta­na­wia zamienić do­tych­cza­so­wą „po­ka­zo­wą wy­cho­wan­kę" w służącą. Sara zostaje zmuszona do za­miesz­ka­nia na zimnym i wil­got­nym strychu, pod byle pre­tek­stem jest głodzona i zmuszana do cho­dze­nia w łach­ma­na­ch, pracuje ponad siły.

Rozkład odpowiedzi

W sierocińcu.
Na strychu.
W piwnicy.
Na ulicy.
odpowiedzi
flagPolska
45%
42%
6%
5%
258
flagNieznany
63%
27%
0%
9%
11

Płeć

men42%
women50%
W sierocińcu.
44%
37%
Na strychu.
42%
50%
W piwnicy.
8%
1%
Na ulicy.
4%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie Sara, bohaterka powieści "Mała księżniczka" musiała zamieszkać tuż po śmierci ojca?
299
43%

Szczegóły

Autor: KasiaKról
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.