Gdzie spotkamy antananarywczyków?

wśród kleru
na Madagaskarze
w szlifierni szkła
na boisku do polo
An­ta­na­na­ry­wa to stolica Ma­da­ga­ska­ru. Nazwę 'an­ta­na­na­ryw­czy­cy' dla okre­śle­nia jej miesz­kań­ców wpro­wa­dzi­ła Komisja Stan­da­ry­za­cji Nazw Geo­gra­ficz­nych poza Gra­ni­ca­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

Rozkład odpowiedzi

wśród kleru
na Madagaskarze
w szlifierni szkła
na boisku do polo
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
90%
9%
0%
32
flagGrecja
4%
90%
4%
0%
22
flagUkraina
8%
88%
0%
0%
35
flagAustria
3%
88%
0%
7%
27
flagSzwajcaria
0%
88%
11%
0%
17
flagWłochy
2%
85%
6%
6%
47
flagNorwegia
3%
84%
9%
3%
33
flagBelgia
12%
83%
4%
0%
24
flagKanada
3%
82%
0%
3%
29
flagNiemcy
5%
81%
9%
2%
243
flagHolandia
5%
80%
9%
2%
75
flagFrancja
6%
80%
10%
2%
50
flagIrlandia
0%
80%
13%
6%
46
flagNieznany
8%
79%
8%
3%
935
flagStany Zjednoczone
3%
79%
8%
4%
121
flagPolska
7%
77%
9%
4%
17482
flagSzwecja
10%
75%
10%
3%
28
flagWielka Brytania
6%
73%
11%
5%
347
flagDania
13%
68%
9%
9%
22
flagLitwa
27%
50%
11%
5%
18

Płeć

men83%
women79%
wśród kleru
5%
6%
na Madagaskarze
83%
79%
w szlifierni szkła
8%
10%
na boisku do polo
3%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie spotkamy antananarywczyków?
19813
78%

Szczegóły

Autor: Bercik
Ilustracja: padbmanabada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.