Gdzie spotkamy antananarywczyków?

wśród kleru
na Madagaskarze
w szlifierni szkła
na boisku do polo
An­ta­na­na­ry­wa to stolica Ma­da­ga­ska­ru. Nazwę 'an­ta­na­na­ryw­czy­cy' dla okre­śle­nia jej miesz­kań­ców wpro­wa­dzi­ła Komisja Stan­da­ry­za­cji Nazw Geo­gra­ficz­nych poza Gra­ni­ca­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

Rozkład odpowiedzi

wśród kleru
na Madagaskarze
w szlifierni szkła
na boisku do polo
odpowiedzi
flagGrecja
0%
100%
0%
0%
17
flagCzechy
0%
93%
0%
0%
16
flagHiszpania
0%
92%
7%
0%
27
flagAustria
5%
90%
0%
5%
20
flagUkraina
8%
88%
0%
0%
34
flagNorwegia
3%
84%
7%
3%
26
flagNiemcy
5%
83%
7%
1%
210
flagWłochy
2%
83%
6%
6%
43
flagSzwecja
8%
83%
8%
0%
24
flagBelgia
13%
82%
4%
0%
23
flagFrancja
6%
81%
8%
2%
49
flagStany Zjednoczone
2%
80%
7%
4%
114
flagNieznany
7%
79%
9%
2%
372
flagKanada
4%
79%
0%
4%
24
flagHolandia
4%
78%
10%
3%
65
flagPolska
7%
77%
9%
4%
14536
flagIrlandia
0%
77%
15%
7%
40
flagWielka Brytania
6%
72%
11%
5%
319
flagDania
15%
70%
10%
5%
20
flagLitwa
26%
46%
13%
6%
15

Płeć

men84%
women80%
wśród kleru
4%
6%
na Madagaskarze
84%
80%
w szlifierni szkła
8%
9%
na boisku do polo
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie spotkamy antananarywczyków?
16131
78%

Szczegóły

Autor: Bercik
Ilustracja: padbmanabada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.