Gdzie spotkamy antananarywczyków?

wśród kleru
na Madagaskarze
w szlifierni szkła
na boisku do polo
An­ta­na­na­ry­wa to stolica Ma­da­ga­ska­ru. Nazwę 'an­ta­na­na­ryw­czy­cy' dla okre­śle­nia jej miesz­kań­ców wpro­wa­dzi­ła Komisja Stan­da­ry­za­cji Nazw Geo­gra­ficz­nych poza Gra­ni­ca­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

Rozkład odpowiedzi

wśród kleru
na Madagaskarze
w szlifierni szkła
na boisku do polo
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
90%
9%
0%
32
flagGrecja
4%
90%
4%
0%
22
flagSzwajcaria
0%
90%
10%
0%
20
flagUkraina
8%
88%
0%
0%
35
flagWłochy
2%
85%
6%
6%
48
flagNorwegia
3%
84%
9%
3%
33
flagAustria
3%
83%
3%
10%
30
flagBelgia
12%
83%
4%
0%
24
flagNiemcy
5%
82%
9%
2%
246
flagKanada
3%
82%
0%
3%
29
flagStany Zjednoczone
3%
80%
7%
3%
126
flagHolandia
5%
80%
8%
2%
78
flagFrancja
6%
80%
10%
2%
50
flagNieznany
7%
79%
8%
3%
952
flagIrlandia
0%
79%
14%
6%
48
flagPolska
7%
77%
9%
4%
17969
flagWielka Brytania
5%
74%
10%
5%
359
flagSzwecja
9%
68%
12%
9%
32
flagDania
13%
68%
9%
9%
22
flagLitwa
25%
55%
10%
5%
20

Płeć

men83%
women79%
wśród kleru
5%
6%
na Madagaskarze
83%
79%
w szlifierni szkła
8%
9%
na boisku do polo
3%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie spotkamy antananarywczyków?
20362
78%

Szczegóły

Autor: Bercik
Ilustracja: padbmanabada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.