Gdzie urodził się Stanisław Lem?

We Lwowie
We Wrocławiu
W Warszawie
W Wilnie
Sta­ni­sław Herman Lem urodził się 12 września 1921 we Lwowie. Był pisarzem science fiction, fi­lo­zo­fem i fu­tu­ro­lo­giem oraz kry­ty­kiem. Dzieła Lema za­wie­ra­ją od­nie­sie­nia do stanu współ­cze­sne­go spo­łe­czeń­stwa, re­flek­sje na­uko­wo­-fi­lo­zo­ficz­ne na jego temat, a także krytykę ustroju so­cja­li­stycz­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

We Lwowie
We Wrocławiu
W Warszawie
W Wilnie
odpowiedzi
flagPolska
61%
9%
6%
23%
921
flagNieznany
58%
7%
7%
26%
91
flagWielka Brytania
57%
0%
0%
35%
14

Płeć

men61%
women62%
We Lwowie
61%
62%
We Wrocławiu
8%
13%
W Warszawie
5%
5%
W Wilnie
24%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie urodził się Stanisław Lem?
1058
60%

Szczegóły

Autor: Wojtekk
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Stanisław Lem
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.