Gdzie w ciele człowieka znajduje się istota szara?

w nerkach
w wątrobie
w mózgu
w mięśniach
Istota szara, sub­stan­cja szara, obszary ośrod­ko­we­go układu ner­wo­we­go zbu­do­wa­ne z ciał komórek ner­wo­wych i ich wypustek oraz komórek gle­jo­wych (glejowa tkanka); w pół­ku­lach mózgu i móżdżku istota szara zajmuje obszar pe­ry­fe­rycz­ny, tworząc korę mózgową i korę móżdżku, na­to­miast w rdzeniu kręgowym jest umiej­sco­wio­na w obszarze cen­tral­ny­m, oto­czo­nym istotą białą

Rozkład odpowiedzi

w nerkach
w wątrobie
w mózgu
w mięśniach
odpowiedzi
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
11
flagWielka Brytania
0%
2%
97%
0%
38
flagNiemcy
0%
2%
97%
0%
34
flagPolska
4%
2%
90%
2%
3506
flagNieznany
3%
4%
89%
1%
557
flagStany Zjednoczone
0%
15%
84%
0%
13

Płeć

men90%
women91%
w nerkach
3%
3%
w wątrobie
3%
3%
w mózgu
90%
91%
w mięśniach
2%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie w ciele człowieka znajduje się istota szara?
4233
90%

Szczegóły

Autor: Anna Polowczyk
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.