Gdzie w Europie możemy zobaczyć na ulicy taki pochód?

w Hiszpanii i Portugalii
w Austrii i Niemczech
w Belgii i Francji
w Szwecji i Norwegii
Tradycja pochodu ol­brzy­mów i smoków na­ro­dzi­ła się pod koniec XIV wieku, niegdyś roz­po­wszech­nio­na w wielu miastach Europy, prze­trwa­ła do dziś jedynie w Belgii i Francji. Ol­brzy­mie, się­ga­ją­ce 9 m wy­so­ko­ści, figury przed­sta­wia­ją le­gen­dar­nych bo­ha­te­ró­w, zwie­rzę­ta mi­tycz­ne, osoby hi­sto­rycz­ne, postaci po­pu­lar­ne czy bi­blij­ne, z którymi dane miasto jest zwią­za­ne.

Rozkład odpowiedzi

w Hiszpanii i Portugalii
w Austrii i Niemczech
w Belgii i Francji
w Szwecji i Norwegii
odpowiedzi
flagPolska
11%
20%
41%
26%
447
flagNieznany
4%
14%
23%
57%
21

Płeć

men40%
women34%
w Hiszpanii i Portugalii
7%
13%
w Austrii i Niemczech
19%
26%
w Belgii i Francji
40%
34%
w Szwecji i Norwegii
34%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie w Europie możemy zobaczyć na ulicy taki pochód?
504
40%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Markus3
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.