Gdzie w Polsce odgrywane są najokazalsze misteria pasyjne?

w Licheniu
w Toruniu
w Kalwarii Zebrzydowskiej
w Częstochowie
Kalwaria Ze­brzy­dow­ska za­wdzię­cza swą sławę właśnie od­gry­wa­nym od przeszło 300 lat w okresie Wiel­kie­go Tygodnia nie­zwy­kle okazałym mi­ste­riom pa­syj­nym. Przez trzy dni alumni ber­nar­dyń­skie­go se­mi­na­rium du­chow­ne­go w strojach z epoki od­gry­wa­ją ewan­ge­licz­ne sceny opi­su­ją­ce Mękę Jezusa Chry­stu­sa - w Wielką Środę ucztę u Szymona i zdradę Judasza, w Wielki Czwartek Modlitwy w Ogrójcu i Poj­ma­nia, a w w Wielki Piątek Sąd Piłata i Sąd Kaj­fa­sza.

Rozkład odpowiedzi

w Licheniu
w Toruniu
w Kalwarii Zebrzydowskiej
w Częstochowie
odpowiedzi
flagKanada
8%
0%
83%
8%
24
flagHiszpania
5%
0%
82%
11%
17
flagFrancja
11%
2%
80%
5%
35
flagStany Zjednoczone
3%
5%
79%
11%
54
flagNiemcy
12%
4%
75%
8%
173
flagHolandia
5%
0%
75%
18%
37
flagBelgia
0%
6%
75%
18%
16
flagWielka Brytania
11%
2%
73%
12%
264
flagWłochy
15%
0%
73%
11%
26
flagIrlandia
5%
2%
72%
18%
37
flagBiałoruś
7%
7%
71%
7%
14
flagPolska
12%
3%
69%
14%
12639
flagSzwecja
20%
4%
68%
8%
25
flagNorwegia
9%
4%
68%
13%
22
flagCzechy
12%
6%
62%
18%
16
flagDania
16%
0%
58%
25%
12
flagAustria
21%
7%
57%
14%
14
flagLitwa
21%
14%
57%
7%
14
flagNieznany
18%
5%
49%
26%
876
flagUkraina
6%
18%
46%
25%
43

Płeć

men62%
women70%
w Licheniu
15%
13%
w Toruniu
3%
2%
w Kalwarii Zebrzydowskiej
62%
70%
w Częstochowie
18%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie w Polsce odgrywane są najokazalsze misteria pasyjne?
14473
68%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Piotr Drabik
Czytaj więcej: dziedzictwo.ekai.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.