Gdzie w Polsce znajduje się planetarium z największą kopułą?

w Olsztynie
w Warszawie
w Chorzowie
w Zielonej Górze
Naj­więk­sza kopuła pla­ne­ta­rium w Polsce należy do Pla­ne­ta­rium Ślą­skie­go w Cho­rzo­wie (śred­ni­ca 23 m). Pla­ne­ta­rium EC1 w Łodzi ma kopułę o średnicy 14 m, średnica pla­ne­ta­rium Niebo Ko­per­ni­ka w War­sza­wie ma 16 m, kopuły pla­ne­ta­riów w Toruniu i Olsz­ty­nie mają po 12 m, a kopuła pla­ne­ta­rium w Zielonej Górze 10 m śred­ni­cy.

Rozkład odpowiedzi

w Olsztynie
w Warszawie
w Chorzowie
w Zielonej Górze
odpowiedzi
flagIrlandia
12%
8%
70%
8%
24
flagHiszpania
15%
15%
69%
0%
13
flagBelgia
8%
16%
66%
8%
12
flagWłochy
22%
11%
61%
5%
18
flagStany Zjednoczone
30%
13%
53%
1%
52
flagKanada
26%
13%
53%
6%
15
flagNiemcy
19%
12%
51%
16%
121
flagSzwecja
17%
23%
47%
5%
17
flagWielka Brytania
27%
12%
45%
14%
214
flagPolska
23%
20%
44%
10%
8110
flagHolandia
34%
17%
43%
4%
23
flagNorwegia
21%
21%
43%
8%
23
flagFrancja
46%
6%
36%
10%
30
flagLitwa
9%
27%
36%
27%
11
flagDania
21%
21%
35%
21%
14
flagNieznany
23%
28%
31%
15%
620
flagUkraina
22%
40%
27%
9%
22

Płeć

men37%
women42%
w Olsztynie
25%
23%
w Warszawie
23%
21%
w Chorzowie
37%
42%
w Zielonej Górze
14%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie w Polsce znajduje się planetarium z największą kopułą?
9437
43%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: halfrain
Czytaj więcej: stalker.republika.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.