Gdzie w Polsce znajduje się planetarium z największą kopułą?

w Olsztynie
w Warszawie
w Chorzowie
w Zielonej Górze
Naj­więk­sza kopuła pla­ne­ta­rium w Polsce należy do Pla­ne­ta­rium Ślą­skie­go w Cho­rzo­wie (śred­ni­ca 23 m). Pla­ne­ta­rium EC1 w Łodzi ma kopułę o średnicy 14 m, średnica pla­ne­ta­rium Niebo Ko­per­ni­ka w War­sza­wie ma 16 m, kopuły pla­ne­ta­riów w Toruniu i Olsz­ty­nie mają po 12 m, a kopuła pla­ne­ta­rium w Zielonej Górze 10 m śred­ni­cy.

Rozkład odpowiedzi

w Olsztynie
w Warszawie
w Chorzowie
w Zielonej Górze
odpowiedzi
flagBelgia
10%
20%
70%
0%
10
flagHiszpania
15%
15%
69%
0%
13
flagIrlandia
13%
9%
68%
9%
22
flagWłochy
22%
11%
61%
5%
18
flagKanada
23%
15%
53%
7%
13
flagStany Zjednoczone
31%
14%
52%
2%
48
flagNiemcy
20%
12%
50%
17%
104
flagPolska
23%
19%
46%
9%
6560
flagWielka Brytania
28%
10%
46%
13%
201
flagHolandia
36%
13%
45%
4%
22
flagSzwecja
14%
28%
42%
7%
14
flagNorwegia
22%
22%
38%
11%
18
flagFrancja
48%
3%
37%
10%
29
flagNieznany
21%
27%
34%
16%
284
flagDania
25%
25%
33%
16%
12
flagUkraina
25%
40%
30%
5%
20

Płeć

men42%
women45%
w Olsztynie
24%
22%
w Warszawie
19%
20%
w Chorzowie
42%
45%
w Zielonej Górze
12%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie w Polsce znajduje się planetarium z największą kopułą?
7481
46%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: halfrain
Czytaj więcej: stalker.republika.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.