Gdzie w Polsce znajduje się planetarium z największą kopułą?

w Olsztynie
w Warszawie
w Chorzowie
w Zielonej Górze
Naj­więk­sza kopuła pla­ne­ta­rium w Polsce należy do Pla­ne­ta­rium Ślą­skie­go w Cho­rzo­wie (śred­ni­ca 23 m). Pla­ne­ta­rium EC1 w Łodzi ma kopułę o średnicy 14 m, średnica pla­ne­ta­rium Niebo Ko­per­ni­ka w War­sza­wie ma 16 m, kopuły pla­ne­ta­riów w Toruniu i Olsz­ty­nie mają po 12 m, a kopuła pla­ne­ta­rium w Zielonej Górze 10 m śred­ni­cy.

Rozkład odpowiedzi

w Olsztynie
w Warszawie
w Chorzowie
w Zielonej Górze
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
10%
80%
10%
10
flagHiszpania
13%
13%
73%
0%
15
flagBelgia
7%
15%
69%
7%
13
flagIrlandia
16%
8%
68%
8%
25
flagWłochy
25%
8%
62%
4%
24
flagKanada
20%
10%
60%
10%
20
flagStany Zjednoczone
28%
11%
57%
1%
59
flagNiemcy
20%
13%
50%
15%
134
flagHolandia
30%
15%
50%
3%
26
flagSzwecja
20%
20%
50%
5%
20
flagWielka Brytania
26%
12%
46%
13%
234
flagPolska
23%
20%
44%
10%
8987
flagNorwegia
21%
21%
43%
8%
23
flagFrancja
45%
6%
38%
9%
31
flagAustria
9%
27%
36%
27%
11
flagDania
26%
20%
33%
20%
15
flagLitwa
8%
25%
33%
33%
12
flagNieznany
24%
28%
31%
15%
673
flagUkraina
21%
39%
26%
13%
23

Płeć

men37%
women42%
w Olsztynie
25%
24%
w Warszawie
23%
21%
w Chorzowie
37%
42%
w Zielonej Górze
13%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie w Polsce znajduje się planetarium z największą kopułą?
10448
44%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: halfrain
Czytaj więcej: stalker.republika.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.