Gdzie wybudowano pierwszą autostradę?

w Niemczech
we Francji
w Stanach Zjednoczonych
we Włoszech
Włochy były pierw­szym krajem, który roz­po­czął budowę au­to­strad. Już w latach dwu­dzie­stych ubie­głe­go wieku wy­bu­do­wa­no tam ponad 4,000 km dwu­pa­smo­wych tras. Używane w Polsce słowo "au­to­stra­da" pochodzi właśnie z języka wło­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

w Niemczech
we Francji
w Stanach Zjednoczonych
we Włoszech
odpowiedzi
flagWłochy
7%
1%
1%
88%
52
flagHiszpania
16%
4%
0%
79%
24
flagBelgia
7%
0%
14%
78%
14
flagUkraina
20%
0%
5%
75%
20
flagSzwajcaria
26%
0%
10%
57%
19
flagLitwa
14%
14%
14%
57%
14
flagKanada
27%
0%
13%
55%
29
flagIrlandia
32%
5%
8%
54%
37
flagNorwegia
27%
11%
11%
50%
36
flagFrancja
39%
2%
6%
48%
43
flagHolandia
41%
2%
10%
45%
46
flagSzwecja
37%
7%
11%
44%
27
flagPolska
36%
5%
14%
43%
13662
flagStany Zjednoczone
37%
6%
11%
43%
243
flagNiemcy
44%
4%
9%
40%
174
flagWielka Brytania
48%
2%
10%
38%
257
flagDania
23%
7%
23%
38%
13
flagIndie
35%
11%
16%
35%
78
flagAustralia
50%
14%
7%
28%
14
flagNieznany
54%
6%
21%
17%
686

Płeć

men29%
women42%
w Niemczech
49%
34%
we Francji
5%
6%
w Stanach Zjednoczonych
15%
16%
we Włoszech
29%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie wybudowano pierwszą autostradę?
15192
42%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.