Gdzie wynaleziono sieć WWW - ang. World Wide Web?

w USA
w Japonii
w Europie
w Australii
WWW została wy­my­ślo­na przez Tima Ber­ner­s-Lee w ośrodku naukowym CERN w Genewie w Szwaj­ca­rii.

Rozkład odpowiedzi

w USA
w Japonii
w Europie
w Australii
odpowiedzi
flagWielka Brytania
42%
0%
48%
9%
33
flagNiemcy
41%
16%
41%
0%
12
flagPolska
52%
7%
35%
4%
1930
flagNieznany
60%
5%
29%
4%
353

Płeć

men32%
women41%
w USA
54%
40%
w Japonii
6%
12%
w Europie
32%
41%
w Australii
5%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie wynaleziono sieć WWW - ang. World Wide Web?
2397
35%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: frankieleon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.