Gdzie z największym prawdopodobieństwem można znaleźć naturalne diamenty?

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
Choć diamenty są formą węgla, to ich wy­stę­po­wa­nie nie ma nic wspól­ne­go z po­kła­da­mi węgla ko­pal­ne­go. Do po­wsta­wa­nia dia­men­tów po­trzeb­ne jest nie­zwy­kle wysokie ci­śnie­nie i tem­pe­ra­tu­ra, dlatego tworzą się bardzo głęboko i wy­do­sta­ją na po­wierzch­nię z wy­bu­cha­mi wul­ka­nów.

Rozkład odpowiedzi

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
odpowiedzi
flagAustria
70%
20%
0%
10%
10
flagHolandia
66%
14%
11%
7%
27
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
65%
20%
5%
10%
20
flagFrancja
64%
23%
5%
5%
17
flagWłochy
63%
31%
5%
0%
19
flagNiemcy
60%
27%
7%
4%
112
flagFinlandia
57%
21%
21%
0%
14
flagPolska
55%
31%
7%
5%
7680
flagUkraina
53%
46%
0%
0%
13
flagIndie
50%
37%
6%
6%
32
flagWielka Brytania
48%
36%
6%
8%
160
flagStany Zjednoczone
46%
37%
5%
8%
133
flagCzechy
46%
46%
7%
0%
13
flagNieznany
42%
45%
3%
7%
181
flagIrlandia
40%
59%
0%
0%
22
flagKanada
38%
53%
0%
7%
13
flagHiszpania
27%
45%
9%
18%
11

Płeć

men53%
women51%
nieopodal wulkanu
53%
51%
w kopalni węgla
33%
36%
w kopalni srebra
6%
6%
na plaży
6%
5%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jared Tarbell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.