Gdzie z największym prawdopodobieństwem można znaleźć naturalne diamenty?

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
Choć diamenty są formą węgla, to ich wy­stę­po­wa­nie nie ma nic wspól­ne­go z po­kła­da­mi węgla ko­pal­ne­go. Do po­wsta­wa­nia dia­men­tów po­trzeb­ne jest nie­zwy­kle wysokie ci­śnie­nie i tem­pe­ra­tu­ra, dlatego tworzą się bardzo głęboko i wy­do­sta­ją na po­wierzch­nię z wy­bu­cha­mi wul­ka­nów.

Rozkład odpowiedzi

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
odpowiedzi
flagHolandia
66%
14%
11%
7%
27
flagFrancja
64%
23%
5%
5%
17
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
64%
17%
5%
11%
17
flagWłochy
63%
31%
5%
0%
19
flagNiemcy
59%
28%
7%
4%
108
flagPolska
55%
30%
7%
5%
7052
flagUkraina
53%
46%
0%
0%
13
flagWielka Brytania
50%
34%
6%
8%
150
flagIndie
50%
37%
6%
6%
32
flagFinlandia
50%
25%
25%
0%
12
flagNieznany
48%
34%
0%
17%
41
flagStany Zjednoczone
47%
38%
4%
7%
128
flagCzechy
46%
46%
7%
0%
13
flagIrlandia
40%
60%
0%
0%
20
flagKanada
38%
53%
0%
7%
13
flagHiszpania
27%
45%
9%
18%
11

Płeć

men54%
women51%
nieopodal wulkanu
54%
51%
w kopalni węgla
30%
35%
w kopalni srebra
6%
7%
na plaży
7%
5%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jared Tarbell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.