Gdzie z największym prawdopodobieństwem można znaleźć naturalne diamenty?

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
Choć diamenty są formą węgla, to ich wy­stę­po­wa­nie nie ma nic wspól­ne­go z po­kła­da­mi węgla ko­pal­ne­go. Do po­wsta­wa­nia dia­men­tów po­trzeb­ne jest nie­zwy­kle wysokie ci­śnie­nie i tem­pe­ra­tu­ra, dlatego tworzą się bardzo głęboko i wy­do­sta­ją na po­wierzch­nię z wy­bu­cha­mi wul­ka­nów.

Rozkład odpowiedzi

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
odpowiedzi
flagAustria
70%
20%
0%
10%
10
flagHolandia
68%
13%
10%
6%
29
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
65%
20%
5%
10%
20
flagFrancja
64%
23%
5%
5%
17
flagNiemcy
60%
28%
7%
4%
113
flagWłochy
60%
30%
5%
5%
20
flagFinlandia
60%
20%
20%
0%
15
flagPolska
55%
31%
7%
5%
8772
flagWielka Brytania
50%
34%
6%
8%
170
flagUkraina
50%
43%
6%
0%
16
flagIndie
47%
38%
5%
8%
34
flagNieznany
46%
43%
4%
6%
406
flagStany Zjednoczone
46%
37%
5%
8%
137
flagNorwegia
45%
45%
9%
0%
11
flagCzechy
42%
50%
7%
0%
14
flagIrlandia
39%
60%
0%
0%
23
flagKanada
38%
53%
0%
7%
13
flagHiszpania
27%
45%
9%
18%
11

Płeć

men52%
women52%
nieopodal wulkanu
52%
52%
w kopalni węgla
34%
36%
w kopalni srebra
5%
6%
na plaży
6%
5%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jared Tarbell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.