Gdzie z największym prawdopodobieństwem można znaleźć naturalne diamenty?

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
Choć diamenty są formą węgla, to ich wy­stę­po­wa­nie nie ma nic wspól­ne­go z po­kła­da­mi węgla ko­pal­ne­go. Do po­wsta­wa­nia dia­men­tów po­trzeb­ne jest nie­zwy­kle wysokie ci­śnie­nie i tem­pe­ra­tu­ra, dlatego tworzą się bardzo głęboko i wy­do­sta­ją na po­wierzch­nię z wy­bu­cha­mi wul­ka­nów.

Rozkład odpowiedzi

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
odpowiedzi
flagAustria
75%
16%
0%
8%
12
flagHolandia
70%
13%
10%
5%
37
flagSzwecja
68%
25%
6%
0%
16
flagFrancja
64%
23%
5%
5%
17
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
62%
25%
4%
8%
24
flagFinlandia
60%
20%
20%
0%
15
flagNiemcy
59%
29%
6%
4%
119
flagWłochy
59%
31%
4%
4%
22
flagPolska
55%
31%
7%
5%
9708
flagWielka Brytania
50%
34%
6%
8%
184
flagUkraina
50%
45%
5%
0%
20
flagRosja
50%
42%
0%
7%
14
flagStany Zjednoczone
48%
36%
5%
7%
148
flagNieznany
45%
44%
3%
6%
476
flagNorwegia
45%
45%
9%
0%
11
flagIndie
44%
36%
5%
13%
36
flagCzechy
42%
50%
7%
0%
14
flagIrlandia
38%
57%
3%
0%
26
flagKanada
38%
53%
0%
7%
13
flagHiszpania
27%
45%
9%
18%
11

Płeć

men52%
women52%
nieopodal wulkanu
52%
52%
w kopalni węgla
34%
36%
w kopalni srebra
5%
6%
na plaży
7%
4%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jared Tarbell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.