Gdzie zginął Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima w dniu 12 czerwca 1428 roku?

pod Golubacem
pod Gołabcem
pod Starym Wielisławiem
pod Golupacem
Jako dowódca od­dzia­łów na­jem­nych uczest­ni­czył w wyprawie Zygmunta Luk­sem­bur­skie­go na Turków w 1428 i osłaniał odwrót władcy z pola walki pod Go­lu­ba­cem (Go­łąb­ce­m); Zygmunt posłał łódź dla Zawiszy i nakazał mu w nią wsiąść. Rycerz po­sta­no­wił pozostać ze swoimi to­wa­rzy­sza­mi na polu bi­tew­nym. Od­sy­ła­jąc łódź ruszył z dwoma pieszymi przeciw wojsku tu­rec­kie­mu. Został otoczony przez wroga i wzięty do tu­rec­kiej niewoli. Jak mówi legenda, przy­czy­ną śmierci Zawiszy był konflikt między dwoma jan­cza­ra­mi o to, czyim jeńcem był Zawisza. Podczas kłótni jeden z nich wy­cią­gnął jatagan i obciął Zawiszy głowę.

Rozkład odpowiedzi

pod Golubacem
pod Gołabcem
pod Starym Wielisławiem
pod Golupacem
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
25%
50%
20%
5%
20
flagHolandia
30%
50%
20%
0%
10
flagPolska
28%
30%
19%
21%
3016
flagNieznany
23%
30%
25%
20%
613
flagWielka Brytania
22%
29%
16%
29%
48
flagNiemcy
16%
40%
26%
16%
30

Płeć

men27%
women28%
pod Golubacem
27%
30%
pod Gołabcem
29%
30%
pod Starym Wielisławiem
22%
20%
pod Golupacem
20%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie zginął Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima w dniu 12 czerwca 1428 roku?
3819
28%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.