Gdzie zmarł Tadeusz Kościuszko ?

Paryż (Francja)
Lubeka (Niemcy)
Solura (Szwajcaria)
Waszyngton (USA)
Tadeusz Ko­ściusz­ko zmarł 15 paź­dzier­ni­ka 1817 r. w Solurze, w domu Ze­lt­ne­ra, i został po­cho­wa­ny w po­bli­skim Zu­chwi­lu. Zgodnie z te­sta­men­tem wydobyte z ciała serce Ko­ściusz­ki zostało umiesz­czo­ne w urnie i prze­ka­za­ne Emilii Zeltner, córce Fran­cisz­ka. Na ilu­stra­cji pomnik Tadeusza Ko­ściusz­ki w Wa­szyng­to­nie.

Rozkład odpowiedzi

Paryż (Francja)
Lubeka (Niemcy)
Solura (Szwajcaria)
Waszyngton (USA)
odpowiedzi
flagPolska
21%
3%
35%
39%
893
flagWielka Brytania
27%
0%
22%
50%
18
flagNieznany
21%
8%
21%
48%
70

Płeć

men31%
women34%
Paryż (Francja)
20%
27%
Lubeka (Niemcy)
5%
2%
Solura (Szwajcaria)
31%
34%
Waszyngton (USA)
43%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie zmarł Tadeusz Kościuszko ?
1024
34%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.