Gdzie znajdują się Góry Kambryjskie?

w Kanadzie
w Polsce
w Wielkiej Brytanii
w Czechach
Góry Kam­bryj­skie to stary, silnie znisz­czo­ny masyw górski położony w środ­ko­wej Walii, o długości ok. 200 km. Naj­wyż­szym szczytem jest Snowdon (1085 m n.p.m.), ale więk­szość grzbie­tów górskich nie prze­kra­cza 600 m wy­so­ko­ści. Obszar ten, objęty w czwar­to­rzę­dzie zlo­do­wa­ce­nie­m, został silnie ze­ro­do­wa­ny.

Rozkład odpowiedzi

w Kanadzie
w Polsce
w Wielkiej Brytanii
w Czechach
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
0%
84%
0%
19
flagNieznany
18%
3%
59%
18%
27
flagPolska
23%
4%
57%
13%
637

Płeć

men66%
women57%
w Kanadzie
16%
15%
w Polsce
5%
3%
w Wielkiej Brytanii
66%
57%
w Czechach
11%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdują się Góry Kambryjskie?
726
59%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: Rod Munday
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.