Gdzie znajdują się słynne organy Sibeliusa?

Hanower
Hawr
Hamburg
Helsinki
W rze­czy­wi­sto­ści jest to pomnik po­świę­co­ny wy­bit­ne­mu fiń­skie­mu kom­po­zy­to­ro­wi Jeanowi Si­be­liu­so­wi. Swoim wyglądem pomnik przy­po­mi­na ogromne, abs­trak­cyj­ne organy, które stwo­rzo­no z 24 ton sta­lo­wych rur.

Rozkład odpowiedzi

Hanower
Hawr
Hamburg
Helsinki
odpowiedzi
flagWielka Brytania
18%
16%
14%
51%
49
flagStany Zjednoczone
10%
0%
40%
50%
10
flagNiemcy
10%
7%
39%
42%
28
flagHolandia
7%
21%
28%
42%
14
flagPolska
18%
17%
25%
38%
3063
flagNieznany
19%
21%
30%
28%
589
flagSzwecja
50%
33%
8%
8%
12

Płeć

men35%
women42%
Hanower
18%
17%
Hawr
19%
15%
Hamburg
25%
25%
Helsinki
35%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdują się słynne organy Sibeliusa?
3849
37%

Szczegóły

Autor: Hanna Kaminska
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.