Gdzie znajdują się fawele?

w Brazylii
w RPA
na Filipinach
na Kubie
Fawele to dziel­ni­ce nędzy, od­po­wied­nik ame­ry­kań­skich slumsów w Bra­zy­lii. Termin pochodzi od nazwy drzewa, które po­ra­sta­ło wzgórze pierw­szej faweli za­ło­żo­nej w Rio przez ok. 20,000 żoł­nie­rzy z jed­no­stek roz­wią­za­nych w roku 1897.

Rozkład odpowiedzi

w Brazylii
w RPA
na Filipinach
na Kubie
odpowiedzi
flagFinlandia
96%
3%
0%
0%
30
flagBelgia
95%
0%
4%
0%
23
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
93%
0%
6%
0%
29
flagSzwecja
91%
4%
0%
4%
24
flagAustria
90%
0%
4%
4%
21
flagGrecja
89%
5%
0%
5%
19
flagFrancja
86%
3%
7%
1%
51
flagHiszpania
83%
10%
3%
3%
30
flagIrlandia
82%
0%
7%
7%
51
flagPolska
80%
5%
6%
7%
14871
flagWielka Brytania
80%
3%
5%
9%
483
flagHolandia
80%
1%
7%
8%
70
flagDania
80%
9%
4%
4%
21
flagWłochy
77%
1%
12%
7%
70
flagStany Zjednoczone
76%
8%
8%
5%
580
flagNieznany
76%
4%
7%
10%
456
flagNiemcy
76%
6%
6%
8%
245
flagKanada
70%
9%
14%
4%
41
flagNorwegia
68%
7%
15%
7%
38
flagIndie
53%
17%
17%
10%
47

Płeć

men86%
women76%
w Brazylii
86%
76%
w RPA
3%
5%
na Filipinach
4%
8%
na Kubie
5%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdują się fawele?
16683
80%

Szczegóły

Autor: Cashis
Ilustracja: Elson Junior
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.