Gdzie znajdują się fawele?

w Brazylii
w RPA
na Filipinach
na Kubie
Fawele to dziel­ni­ce nędzy, od­po­wied­nik ame­ry­kań­skich slumsów w Bra­zy­lii. Termin pochodzi od nazwy drzewa, które po­ra­sta­ło wzgórze pierw­szej faweli za­ło­żo­nej w Rio przez ok. 20,000 żoł­nie­rzy z jed­no­stek roz­wią­za­nych w roku 1897.

Rozkład odpowiedzi

w Brazylii
w RPA
na Filipinach
na Kubie
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
4%
0%
0%
23
flagBelgia
95%
0%
4%
0%
21
flagAustralia
93%
0%
6%
0%
16
flagSzwecja
90%
4%
0%
4%
22
flagAustria
90%
0%
4%
4%
21
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
90%
0%
9%
0%
21
flagFrancja
89%
2%
8%
0%
49
flagHiszpania
85%
10%
3%
0%
28
flagIrlandia
82%
0%
6%
8%
45
flagDania
80%
9%
4%
4%
21
flagPolska
79%
5%
6%
7%
12626
flagWielka Brytania
79%
3%
5%
9%
433
flagNieznany
78%
4%
5%
10%
95
flagWłochy
78%
0%
12%
7%
66
flagNiemcy
76%
7%
6%
8%
223
flagStany Zjednoczone
75%
8%
8%
5%
546
flagHolandia
75%
1%
8%
10%
57
flagKanada
70%
10%
15%
5%
40
flagNorwegia
65%
8%
17%
8%
35
flagIndie
55%
18%
13%
9%
43

Płeć

men86%
women76%
w Brazylii
86%
76%
w RPA
4%
5%
na Filipinach
3%
7%
na Kubie
5%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdują się fawele?
13947
79%

Szczegóły

Autor: Cashis
Ilustracja: Elson Junior
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.