Gdzie znajduje się Arkadia?

W Turcji
We Włoszech
W Grecji
Nie istnieje, to kraina mityczna
Arkadia to kraina hi­sto­rycz­na znaj­du­ją­ca się w środ­ko­wej części Półwyspu Pe­lo­po­ne­skie­go w Grecji. Gó­rzy­sta, za­le­sio­na i nie­uro­dzaj­na, od czasów sta­ro­żyt­nych była biedna i słabo za­lud­nio­na. Stała się w sztuce symbolem szczę­śli­we­go, prostego życia i ucieczki od trosk cy­wi­li­za­cji (jak dziś Biesz­cza­dy­).

Rozkład odpowiedzi

W Turcji
We Włoszech
W Grecji
Nie istnieje, to kraina mityczna
odpowiedzi
flagPolska
9%
6%
34%
48%
556
flagWielka Brytania
0%
13%
33%
53%
15
flagNieznany
10%
10%
21%
57%
56

Płeć

men33%
women42%
W Turcji
15%
4%
We Włoszech
3%
8%
W Grecji
33%
42%
Nie istnieje, to kraina mityczna
47%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się Arkadia?
670
32%

Szczegóły

Autor: SpiruS
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.