Gdzie znajduje się Kościół Górski Naszego Zbawiciela znany jako Świątynia Wang?

w Vang
w Szklarskiej Porębie
w Karpaczu
w Bergen
Świą­ty­nia Wang to ewan­ge­lic­ki kościół pa­ra­fial­ny w Karpaczu w Kar­ko­no­sza­ch, prze­nie­sio­ny w 1842 z miej­sco­wo­ści Vang, leżącej nad jeziorem Vang­sm­jøsa w Nor­we­gii. Kościół został zbu­do­wa­ny bez użycia gwoździ, z so­sno­wych bali na prze­ło­mie XII i XIII wieku. Powstał jako jeden z około tysiąca (prze­tr­wa­ło kil­ka­dzie­sią­t) nor­we­skich ko­ścio­łów klep­ko­wych (słu­po­wy­ch) – sta­vkir­ke.

Rozkład odpowiedzi

w Vang
w Szklarskiej Porębie
w Karpaczu
w Bergen
odpowiedzi
flagFrancja
9%
9%
81%
0%
11
flagNiemcy
1%
28%
66%
3%
63
flagKanada
9%
27%
63%
0%
11
flagPolska
9%
24%
60%
5%
5031
flagIrlandia
0%
43%
56%
0%
16
flagStany Zjednoczone
15%
23%
53%
7%
26
flagSzwecja
15%
30%
53%
0%
13
flagNieznany
12%
29%
51%
6%
588
flagWielka Brytania
5%
32%
51%
10%
109
flagHolandia
5%
35%
50%
10%
20
flagUkraina
25%
31%
37%
0%
16

Płeć

men53%
women62%
w Vang
12%
4%
w Szklarskiej Porębie
28%
28%
w Karpaczu
53%
62%
w Bergen
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się Kościół Górski Naszego Zbawiciela znany jako Świątynia Wang?
5994
59%

Szczegóły

Autor: mia
Ilustracja: arekz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.