Gdzie znajduje się najbardziej słony zbiornik wodny?

na Antarktydzie
w Australii
w Izraelu
w Turkmenistanie
Staw Don Juan na An­tark­ty­dzie w Ziemi Wiktorii jest naj­bar­dziej słonym zbior­ni­kiem wodnym na Ziemi. Jego wody osią­gnę­ły poziom za­so­le­nia 44.2%, co po­wo­du­je, że nie za­ma­rza­ją nawet w an­tark­tycz­nej zimie. Teo­re­tycz­ne wy­li­cze­nia wska­zu­ją, że powinny pozostać płynne nawet w tem­pe­ra­tu­rze -50°C.

Rozkład odpowiedzi

na Antarktydzie
w Australii
w Izraelu
w Turkmenistanie
odpowiedzi
flagWielka Brytania
45%
0%
45%
9%
11
flagPolska
26%
6%
48%
18%
649
flagNieznany
23%
6%
47%
21%
146

Płeć

men25%
women28%
na Antarktydzie
25%
28%
w Australii
7%
7%
w Izraelu
46%
50%
w Turkmenistanie
21%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się najbardziej słony zbiornik wodny?
834
26%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Kirill Kondratyev
Czytaj więcej: wikipedia Staw Don Juan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.