Gdzie znajduje się największa sieć tramwajowa na świecie?

w Berlinie
w Petersburgu
w Warszawie
w Melbourne
Tytuł naj­więk­szej sieci tram­wa­jo­wej został przy­zna­ny Mel­bo­ur­ne, po tym jak Pe­ters­burg na początku XXI w. zli­kwi­do­wał część to­ro­wisk. Długość torowisk w Mel­bo­ur­ne to 249 km, w Pe­ters­bur­gu - 220 km, w Berlinie - 189,4 km, a w War­sza­wie - 132 km.

Rozkład odpowiedzi

w Berlinie
w Petersburgu
w Warszawie
w Melbourne
odpowiedzi
flagPolska
21%
40%
10%
26%
301
flagNieznany
24%
60%
0%
16%
25

Płeć

men22%
women44%
w Berlinie
16%
13%
w Petersburgu
47%
38%
w Warszawie
13%
2%
w Melbourne
22%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się największa sieć tramwajowa na świecie?
347
26%

Szczegóły

Autor: nienagrywamlola
Ilustracja: Mads Bødker
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.