Gdzie znajduje się siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej?

w Paryżu
w Londynie
w Berlinie
w Oslo
Eu­ro­pej­ska Agencja Ko­smicz­na powstała w 1975 roku przez po­łą­cze­nie Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cji Badań Ko­smicz­nych i Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cji Rozwoju Rakiet Nośnych. Główną siedzibą ESA jest Paryż. Co kwartał zbiera się tu Rada ESA, która opra­co­wu­je plan Eu­ro­pej­skie­go Programu Ko­smicz­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

w Paryżu
w Londynie
w Berlinie
w Oslo
odpowiedzi
flagWielka Brytania
43%
10%
20%
26%
30
flagPolska
34%
14%
21%
29%
1782
flagNieznany
33%
11%
25%
30%
409
flagNiemcy
22%
11%
44%
22%
18

Płeć

men33%
women28%
w Paryżu
33%
28%
w Londynie
11%
11%
w Berlinie
25%
26%
w Oslo
29%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej?
2303
33%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: markheseltine
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.