Gdzie znajduje się siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej?

w Paryżu
w Londynie
w Berlinie
w Oslo
Eu­ro­pej­ska Agencja Ko­smicz­na powstała w 1975 roku przez po­łą­cze­nie Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cji Badań Ko­smicz­nych i Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cji Rozwoju Rakiet Nośnych. Główną siedzibą ESA jest Paryż. Co kwartał zbiera się tu Rada ESA, która opra­co­wu­je plan Eu­ro­pej­skie­go Programu Ko­smicz­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

w Paryżu
w Londynie
w Berlinie
w Oslo
odpowiedzi
flagNieznany
55%
16%
11%
16%
18
flagPolska
44%
19%
14%
21%
211

Płeć

men56%
women51%
w Paryżu
56%
51%
w Londynie
19%
3%
w Berlinie
11%
22%
w Oslo
11%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej?
254
44%

Szczegóły

Autor: Koalita
Ilustracja: markheseltine
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.