Gdzie znajduje się siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej?

w Paryżu
w Londynie
w Berlinie
w Oslo
Eu­ro­pej­ska Agencja Ko­smicz­na powstała w 1975 roku przez po­łą­cze­nie Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cji Badań Ko­smicz­nych i Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cji Rozwoju Rakiet Nośnych. Główną siedzibą ESA jest Paryż. Co kwartał zbiera się tu Rada ESA, która opra­co­wu­je plan Eu­ro­pej­skie­go Programu Ko­smicz­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

w Paryżu
w Londynie
w Berlinie
w Oslo
odpowiedzi
flagWielka Brytania
40%
12%
20%
28%
25
flagPolska
33%
13%
22%
29%
1563
flagNieznany
32%
10%
26%
30%
384
flagNiemcy
15%
7%
53%
23%
13

Płeć

men34%
women29%
w Paryżu
34%
29%
w Londynie
10%
10%
w Berlinie
25%
26%
w Oslo
28%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej?
2030
33%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: markheseltine
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.