Gdzie znajduje się miasto znane wcześniej jako Sajgon?

w punkcie 1
w punkcie 2
w punkcie 3
w punkcie 4
Ho Chi Minh to naj­więk­sze miasto Wiet­na­mu. Jako Sajgon sta­no­wi­ło stolicę fran­cu­skiej kolonii Ko­chin­chi­ny, a potem (w latach 1955-1975) Re­pu­bli­ki Po­łu­dnio­we­go Wiet­na­mu. Po zdobyciu miasta przez siły Pół­noc­ne­go Wiet­na­mu, jego nazwę zmie­nio­no na cześć ko­mu­ni­stycz­ne­go wodza.

Rozkład odpowiedzi

w punkcie 1
w punkcie 2
w punkcie 3
w punkcie 4
odpowiedzi
flagIndonezja
80%
20%
0%
0%
10
flagRosja
50%
10%
30%
10%
10
flagAustralia
47%
19%
23%
9%
21
flagAustria
42%
21%
21%
14%
14
flagHiszpania
35%
35%
21%
7%
14
flagWielka Brytania
34%
29%
24%
11%
202
flagKanada
33%
29%
29%
7%
27
flagIrlandia
27%
44%
24%
3%
29
flagPolska
26%
34%
28%
10%
6988
flagStany Zjednoczone
25%
42%
24%
7%
327
flagHolandia
24%
52%
16%
8%
25
flagNieznany
23%
35%
28%
11%
456
flagIndie
23%
35%
28%
12%
39
flagNiemcy
21%
41%
29%
9%
100
flagMalezja
20%
50%
30%
0%
10
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
20%
30%
40%
10%
10
flagWłochy
22%
18%
36%
22%
22
flagFrancja
15%
30%
40%
15%
20
flagNorwegia
12%
33%
37%
16%
24

Płeć

men29%
women21%
w punkcie 1
29%
21%
w punkcie 2
35%
33%
w punkcie 3
25%
31%
w punkcie 4
10%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się miasto znane wcześniej jako Sajgon?
7884
26%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.