Gdzie znajduje się najdłuższa na świecie linia kolei podwieszanej?

w Wiedniu
w Zurychu
w Wuppertalu
w Monachium
Wup­per­ta­ler Schwe­be­bahn to długa na 13,3 ki­lo­me­tra linia kolei pod­wie­sza­nej w Wup­per­ta­lu. Jest jed­no­cze­śnie naj­dłuż­szą i naj­star­szą linią tego typu. Od roku 1901 stanowi część miej­skie­go systemu trans­por­tu pu­blicz­ne­go i przwozi 25 milionów pa­sa­że­rów rocznie. Kolejka została pier­wot­nie za­pro­jek­to­wa­na dla Berlina, jednak osta­tecz­nie z niej w Berlinie zre­zy­gno­wa­no.

Rozkład odpowiedzi

w Wiedniu
w Zurychu
w Wuppertalu
w Monachium
odpowiedzi
flagLitwa
5%
5%
76%
11%
17
flagHiszpania
9%
15%
68%
6%
32
flagAustria
11%
22%
66%
0%
18
flagNiemcy
4%
16%
65%
12%
219
flagUkraina
6%
20%
60%
13%
15
flagWłochy
13%
20%
59%
6%
59
flagWielka Brytania
7%
25%
55%
10%
344
flagPolska
7%
22%
53%
15%
12301
flagBelgia
0%
30%
52%
17%
23
flagKanada
14%
31%
48%
2%
35
flagIndie
3%
34%
48%
13%
29
flagSzwecja
13%
26%
46%
13%
15
flagIrlandia
9%
29%
45%
9%
31
flagStany Zjednoczone
13%
30%
41%
13%
229
flagHolandia
8%
42%
40%
8%
35
flagNorwegia
3%
30%
40%
26%
30
flagGrecja
6%
20%
40%
33%
15
flagFrancja
6%
30%
36%
27%
33
flagNieznany
12%
25%
34%
27%
273
flagDania
6%
26%
26%
40%
15

Płeć

men46%
women49%
w Wiedniu
8%
7%
w Zurychu
22%
26%
w Wuppertalu
46%
49%
w Monachium
21%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się najdłuższa na świecie linia kolei podwieszanej?
13588
53%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Flowizm
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.