Gdzie znajduje się słynna Kryształowa Jaskina?

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
Jaskinię nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Naica odkryli górnicy pra­cu­ją­cy nad po­więk­sze­niem kopalni w roku 2000. Była wtedy cał­ko­wi­cie wy­peł­nio­na wodą, która została wy­pom­po­wa­na w trakcie prac gór­ni­czych. Dzięki temu jaskinia stała się do­stęp­na, choć panująca tam bardzo wysoka tem­pe­ra­tu­ra unie­moż­li­wia swobodne zwie­dza­nie. Nie­ste­ty, usu­nię­cie wody za­po­cząt­ko­wa­ło także powolne nisz­cze­nie krysz­ta­łów pod wpływem po­wie­trza.

Rozkład odpowiedzi

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
odpowiedzi
flagSzwecja
8%
8%
60%
21%
23
flagFilipiny
15%
10%
60%
15%
20
flagKanada
10%
8%
55%
24%
58
flagAustralia
15%
8%
53%
20%
45
flagStany Zjednoczone
18%
12%
49%
18%
629
flagIndie
25%
13%
48%
11%
89
flagNorwegia
18%
10%
45%
24%
37
flagIrlandia
8%
11%
42%
34%
35
flagPolska
15%
12%
40%
31%
11304
flagRosja
9%
27%
40%
13%
22
flagWielka Brytania
17%
9%
39%
33%
362
flagFrancja
13%
18%
37%
29%
37
flagNiemcy
23%
8%
36%
30%
165
flagAustria
26%
13%
34%
26%
23
flagWłochy
14%
9%
33%
42%
42
flagHolandia
19%
8%
30%
41%
36
flagDania
15%
20%
30%
30%
20
flagNieznany
18%
13%
27%
40%
402
flagUkraina
26%
10%
26%
33%
30
flagHiszpania
26%
19%
26%
23%
26

Płeć

men37%
women38%
w Szwajcarii
14%
17%
w USA
13%
11%
w Meksyku
37%
38%
w Republice Południowej Afryki
34%
32%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.