Gdzie znajduje się słynna Kryształowa Jaskina?

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
Jaskinię nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Naica odkryli górnicy pra­cu­ją­cy nad po­więk­sze­niem kopalni w roku 2000. Była wtedy cał­ko­wi­cie wy­peł­nio­na wodą, która została wy­pom­po­wa­na w trakcie prac gór­ni­czych. Dzięki temu jaskinia stała się do­stęp­na, choć panująca tam bardzo wysoka tem­pe­ra­tu­ra unie­moż­li­wia swobodne zwie­dza­nie. Nie­ste­ty, usu­nię­cie wody za­po­cząt­ko­wa­ło także powolne nisz­cze­nie krysz­ta­łów pod wpływem po­wie­trza.

Rozkład odpowiedzi

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
odpowiedzi
flagSzwecja
5%
10%
70%
15%
20
flagFilipiny
15%
10%
60%
15%
20
flagKanada
10%
9%
54%
23%
55
flagAustralia
15%
8%
53%
20%
45
flagStany Zjednoczone
18%
12%
49%
18%
614
flagIndie
22%
14%
49%
12%
83
flagNorwegia
17%
11%
48%
22%
35
flagRosja
10%
25%
45%
10%
20
flagIrlandia
8%
11%
42%
34%
35
flagPolska
15%
12%
40%
31%
10893
flagWielka Brytania
17%
9%
38%
33%
348
flagAustria
28%
9%
38%
23%
21
flagFrancja
13%
18%
37%
29%
37
flagNiemcy
23%
8%
36%
30%
159
flagWłochy
15%
10%
35%
38%
39
flagHolandia
21%
9%
30%
39%
33
flagDania
15%
20%
30%
30%
20
flagUkraina
28%
10%
28%
28%
28
flagHiszpania
24%
20%
28%
24%
25
flagNieznany
18%
13%
26%
39%
373

Płeć

men37%
women38%
w Szwajcarii
14%
17%
w USA
13%
12%
w Meksyku
37%
38%
w Republice Południowej Afryki
33%
32%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.