Gdzie znajduje się słynna Kryształowa Jaskina?

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
Jaskinię nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Naica odkryli górnicy pra­cu­ją­cy nad po­więk­sze­niem kopalni w roku 2000. Była wtedy cał­ko­wi­cie wy­peł­nio­na wodą, która została wy­pom­po­wa­na w trakcie prac gór­ni­czych. Dzięki temu jaskinia stała się do­stęp­na, choć panująca tam bardzo wysoka tem­pe­ra­tu­ra unie­moż­li­wia swobodne zwie­dza­nie. Nie­ste­ty, usu­nię­cie wody za­po­cząt­ko­wa­ło także powolne nisz­cze­nie krysz­ta­łów pod wpływem po­wie­trza.

Rozkład odpowiedzi

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
odpowiedzi
flagSzwecja
5%
10%
70%
15%
20
flagFilipiny
11%
11%
61%
16%
18
flagAustralia
16%
9%
53%
18%
43
flagKanada
11%
9%
52%
23%
51
flagIndie
23%
14%
50%
10%
82
flagNorwegia
17%
11%
50%
20%
34
flagStany Zjednoczone
19%
13%
48%
18%
578
flagAustria
31%
5%
42%
21%
19
flagIrlandia
8%
11%
41%
35%
34
flagPolska
15%
12%
40%
30%
9547
flagWielka Brytania
17%
8%
39%
33%
325
flagRosja
11%
27%
38%
11%
18
flagNiemcy
22%
8%
37%
29%
148
flagFrancja
13%
18%
37%
29%
37
flagDania
17%
17%
35%
23%
17
flagWłochy
15%
10%
35%
38%
39
flagHolandia
21%
9%
30%
39%
33
flagUkraina
30%
8%
30%
26%
23
flagHiszpania
22%
18%
27%
27%
22
flagNieznany
19%
12%
25%
41%
78

Płeć

men39%
women38%
w Szwajcarii
14%
17%
w USA
13%
11%
w Meksyku
39%
38%
w Republice Południowej Afryki
32%
31%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.