Gdzie znajduje się słynna Kryształowa Jaskina?

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
Jaskinię nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Naica odkryli górnicy pra­cu­ją­cy nad po­więk­sze­niem kopalni w roku 2000. Była wtedy cał­ko­wi­cie wy­peł­nio­na wodą, która została wy­pom­po­wa­na w trakcie prac gór­ni­czych. Dzięki temu jaskinia stała się do­stęp­na, choć panująca tam bardzo wysoka tem­pe­ra­tu­ra unie­moż­li­wia swobodne zwie­dza­nie. Nie­ste­ty, usu­nię­cie wody za­po­cząt­ko­wa­ło także powolne nisz­cze­nie krysz­ta­łów pod wpływem po­wie­trza.

Rozkład odpowiedzi

w Szwajcarii
w USA
w Meksyku
w Republice Południowej Afryki
odpowiedzi
flagSzwecja
8%
8%
64%
20%
25
flagFilipiny
14%
9%
61%
14%
21
flagIndie
23%
12%
54%
9%
107
flagKanada
10%
10%
53%
25%
60
flagAustralia
15%
8%
52%
21%
46
flagStany Zjednoczone
18%
13%
49%
18%
653
flagNorwegia
18%
10%
47%
23%
38
flagFrancja
12%
17%
41%
28%
39
flagPolska
15%
12%
40%
31%
11721
flagWielka Brytania
16%
9%
40%
33%
377
flagIrlandia
10%
13%
40%
32%
37
flagRosja
7%
29%
40%
14%
27
flagAustria
24%
12%
40%
24%
25
flagNiemcy
23%
9%
36%
30%
166
flagWłochy
15%
8%
35%
40%
45
flagHolandia
17%
7%
30%
45%
40
flagUkraina
27%
9%
30%
30%
33
flagDania
15%
20%
30%
30%
20
flagNieznany
18%
13%
27%
39%
415
flagHiszpania
26%
19%
26%
23%
26

Płeć

men37%
women38%
w Szwajcarii
14%
17%
w USA
13%
11%
w Meksyku
37%
38%
w Republice Południowej Afryki
34%
31%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.