W którym mieście stacje metra przypominają naturalne jaskinie?

w Moskwie
w Sztokholmie
w Madrycie
w Barcelonie
Wiele stacji sztok­holm­skie­go metra za­pro­jek­to­wa­no w duchu ar­chi­tek­tu­ry or­ga­nicz­ne­j, kształ­to­wa­nej w analogii do natury. Można tam znaleźć nagie skały w swej na­tu­ral­nej formie. Przy budowie stacji wy­ko­rzy­sta­no wiele ist­nie­ją­cych wcze­śniej jaskiń.

Rozkład odpowiedzi

w Moskwie
w Sztokholmie
w Madrycie
w Barcelonie
odpowiedzi
flagSzwecja
2%
91%
2%
0%
34
flagHiszpania
8%
87%
4%
0%
24
flagBelgia
0%
87%
6%
6%
16
flagNorwegia
10%
76%
5%
7%
39
flagUkraina
5%
75%
5%
15%
20
flagIrlandia
8%
67%
16%
8%
37
flagDania
20%
66%
8%
4%
24
flagCzechy
11%
66%
16%
5%
18
flagNiemcy
12%
64%
10%
12%
150
flagKanada
16%
64%
16%
3%
31
flagNieznany
7%
63%
9%
20%
65
flagPolska
12%
62%
12%
12%
10354
flagFrancja
17%
61%
2%
17%
39
flagWielka Brytania
16%
58%
12%
12%
308
flagHolandia
13%
58%
20%
6%
43
flagStany Zjednoczone
19%
55%
13%
10%
388
flagIndie
17%
50%
13%
17%
199
flagAustralia
22%
50%
18%
9%
22
flagWłochy
16%
45%
16%
20%
24
flagFilipiny
38%
32%
9%
16%
31

Płeć

men60%
women59%
w Moskwie
14%
13%
w Sztokholmie
60%
59%
w Madrycie
11%
14%
w Barcelonie
13%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym mieście stacje metra przypominają naturalne jaskinie?
11156
63%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Guillaume Speurt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.