Gdzie znajduje się u człowieka hipokamp?

w każdym zakończeniu nerwowym
w nerkach
w wątrobie
w mózgu
Hipokamp jest to element układu struktur korowych i pod­ko­ro­wych mózgu. Jest od­po­wie­dzial­ny głównie za pamięć. To nieduża struk­tu­ra umiesz­czo­na w płacie skro­nio­wym kory mózgowej kre­so­mó­zgo­wia. Hipokamp odgrywa ważną rolę w prze­no­sze­niu in­for­ma­cji z pamięci krót­ko­trwa­łej do pamięci dłu­go­trwa­łej oraz orien­ta­cji prze­strzen­nej.

Rozkład odpowiedzi

w każdym zakończeniu nerwowym
w nerkach
w wątrobie
w mózgu
odpowiedzi
flagUkraina
2%
2%
2%
93%
48
flagKanada
9%
9%
0%
79%
62
flagAustralia
8%
8%
2%
77%
35
flagIrlandia
8%
8%
5%
76%
69
flagSingapur
12%
4%
8%
72%
25
flagStany Zjednoczone
8%
10%
8%
68%
899
flagFrancja
11%
8%
8%
68%
45
flagNiemcy
9%
9%
12%
67%
228
flagHolandia
18%
6%
10%
66%
50
flagPolska
14%
10%
10%
64%
18175
flagPakistan
4%
14%
9%
64%
62
flagWielka Brytania
11%
13%
10%
63%
486
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
11%
14%
8%
61%
34
flagMalezja
13%
13%
13%
60%
23
flagSzwecja
17%
10%
13%
58%
29
flagIndie
12%
13%
12%
55%
411
flagNorwegia
13%
13%
9%
54%
22
flagLitwa
15%
11%
19%
53%
26
flagNieznany
20%
13%
13%
52%
869
flagFilipiny
5%
22%
12%
50%
72

Płeć

men53%
women60%
w każdym zakończeniu nerwowym
20%
15%
w nerkach
12%
11%
w wątrobie
12%
12%
w mózgu
53%
60%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się u człowieka hipokamp?
20022
64%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Army Surgery
Czytaj więcej: wikipedia Hipokamp
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.