Gdzie znajdziemy największą ilość wielbłądów jednogarbnych na wolności?

w Afryce
w Europie
w Australii
w Azji
Wiel­błą­dy są hodowane po­wszech­nie w Afryce, Azji i na Bliskim Wscho­dzie, ale na wolności spotkać można je jedynie w Au­stra­lii. Wiel­błą­dy zostały przy­wie­zio­ne przez dawnych ko­lo­ni­stów i były używane jako środek trans­por­tu m.in. przy budowie linii ko­le­jo­wych. Po upo­wszech­nie­niu się trans­por­tu mo­to­ro­we­go prze­sta­ły być po­trzeb­ne. Zostały wy­pusz­czo­ne na wolność i prze­trwa­ły do dziś jako pół­dzi­kie stada.

Rozkład odpowiedzi

w Afryce
w Europie
w Australii
w Azji
odpowiedzi
flagAustralia
15%
3%
76%
3%
26
flagNiemcy
21%
1%
53%
24%
99
flagUkraina
20%
4%
48%
28%
25
flagRosja
20%
8%
48%
24%
25
flagWielka Brytania
23%
4%
39%
32%
198
flagWłochy
21%
0%
43%
34%
23
flagAustria
30%
0%
38%
30%
13
flagPolska
30%
2%
36%
29%
9008
flagHolandia
27%
2%
36%
33%
36
flagIrlandia
23%
3%
33%
40%
30
flagNorwegia
23%
0%
33%
42%
21
flagIndie
28%
11%
32%
24%
90
flagSzwecja
37%
0%
31%
31%
16
flagHiszpania
56%
6%
31%
6%
16
flagNieznany
33%
4%
29%
32%
245
flagStany Zjednoczone
38%
5%
28%
26%
257
flagKanada
31%
4%
18%
45%
22
flagFrancja
50%
0%
12%
37%
16

Płeć

men36%
women33%
w Afryce
28%
30%
w Europie
2%
2%
w Australii
36%
33%
w Azji
32%
32%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: A. Davey
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.