Gdzie zrobiono to zdjęcie?

na Krymie
na Tasmanii
w Andaluzji
w Kapadocji
Ka­pa­do­cja to region w środ­ko­wej Anatolii (Tur­cja­). Mimo braku dostępu do morza, stanowi po­pu­lar­ny cel wy­cie­czek wa­ka­cyj­ny­ch, ze względu na wy­stę­pu­ją­ce tam unikalne formy geo­lo­gicz­ne, takie jak wieżyce widoczne na zdjęciu.

Rozkład odpowiedzi

na Krymie
na Tasmanii
w Andaluzji
w Kapadocji
odpowiedzi
flagGrecja
0%
3%
6%
90%
30
flagTurcja
0%
8%
4%
88%
25
flagAustria
2%
16%
2%
77%
36
flagSzwecja
0%
12%
12%
75%
32
flagHiszpania
6%
13%
4%
74%
43
flagBelgia
0%
9%
18%
72%
22
flagFrancja
3%
14%
17%
64%
57
flagKanada
8%
25%
8%
58%
62
flagPolska
4%
20%
18%
56%
16562
flagHolandia
5%
17%
21%
56%
75
flagWłochy
4%
26%
13%
56%
69
flagAustralia
0%
4%
40%
56%
25
flagDania
0%
13%
31%
55%
29
flagNiemcy
2%
22%
20%
54%
235
flagWielka Brytania
5%
21%
20%
52%
488
flagNorwegia
0%
28%
21%
50%
38
flagStany Zjednoczone
8%
27%
18%
44%
506
flagIndie
11%
26%
21%
40%
42
flagNieznany
6%
31%
24%
37%
643
flagIrlandia
5%
28%
28%
37%
59

Płeć

men49%
women51%
na Krymie
5%
4%
na Tasmanii
24%
21%
w Andaluzji
20%
22%
w Kapadocji
49%
51%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie zrobiono to zdjęcie?
18626
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.