Gdzie zrobiono to zdjęcie?

w Bilbao
w Helsinkach
w Wiedniu
w Barcelonie
Jedno z naj­bar­dziej po­dzi­wia­nych dzieł ar­chi­tek­tu­ry współ­cze­sne­j, Muzeum Gug­gen­he­ima w Bilbao zostało otwarte w roku 1997. Dzięki pro­jek­to­wa­niu przy użyciu sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych możliwe było nadanie mu kształ­tó­w, które wcze­śniej były poza za­się­giem ar­chi­tek­tów.

Rozkład odpowiedzi

w Bilbao
w Helsinkach
w Wiedniu
w Barcelonie
odpowiedzi
flagHiszpania
79%
8%
1%
8%
103
flagWłochy
74%
11%
5%
8%
112
flagBelgia
67%
22%
0%
9%
31
flagLitwa
66%
10%
6%
16%
30
flagAustria
63%
28%
0%
6%
46
flagSzwecja
61%
17%
10%
10%
47
flagFrancja
58%
13%
12%
12%
87
flagIndie
55%
16%
14%
12%
188
flagNiemcy
54%
17%
7%
21%
370
flagPolska
51%
19%
9%
18%
27924
flagWielka Brytania
51%
22%
8%
17%
867
flagDania
51%
23%
7%
17%
52
flagHolandia
47%
25%
9%
16%
117
flagIrlandia
45%
30%
6%
17%
109
flagNorwegia
45%
28%
13%
12%
66
flagFilipiny
44%
17%
17%
20%
29
flagStany Zjednoczone
42%
19%
15%
22%
980
flagAustralia
42%
23%
8%
25%
68
flagKanada
41%
20%
8%
29%
112
flagNieznany
33%
23%
15%
26%
971

Płeć

men41%
women44%
w Bilbao
41%
44%
w Helsinkach
23%
24%
w Wiedniu
12%
11%
w Barcelonie
21%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie zrobiono to zdjęcie?
30929
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.