Gdzie żyją dzikie owce merynosy?

Hiszpania
Turcja
Nowa Zelandia
Nigdzie
Merynosy to rasa owiec słynąca z do­sko­na­łej wełny, którą w dodatku ob­ra­sta­ją szybko, obficie i nie­ustan­nie. Merynos musi być strzy­żo­ny przy­naj­mniej raz do roku - inaczej tak obrośnie wełną, że ta zasłoni mu cał­ko­wi­cie oczy, do­dat­ko­wo po­wo­du­jąc prze­grze­wa­nie się zwie­rzę­cia. Merynos nie jest w stanie przeżyć sam na wol­no­ści, po­zba­wio­ny strzy­że­nia.

Rozkład odpowiedzi

Hiszpania
Turcja
Nowa Zelandia
Nigdzie
odpowiedzi
flagHolandia
0%
9%
36%
54%
11
flagNiemcy
8%
1%
38%
50%
57
flagWielka Brytania
3%
9%
40%
47%
65
flagPolska
5%
12%
47%
35%
3449
flagStany Zjednoczone
15%
10%
51%
22%
66
flagIndie
5%
33%
44%
16%
18
flagIrlandia
8%
25%
50%
16%
12
flagUU
10%
20%
60%
10%
10

Płeć

men36%
women35%
Hiszpania
5%
4%
Turcja
10%
11%
Nowa Zelandia
47%
47%
Nigdzie
36%
36%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Just chaos
Czytaj więcej: wikipedia Merynosy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.