Gdzie żyją dzikie owce merynosy?

Hiszpania
Turcja
Nowa Zelandia
Nigdzie
Merynosy to rasa owiec słynąca z do­sko­na­łej wełny, którą w dodatku ob­ra­sta­ją szybko, obficie i nie­ustan­nie. Merynos musi być strzy­żo­ny przy­naj­mniej raz do roku - inaczej tak obrośnie wełną, że ta zasłoni mu cał­ko­wi­cie oczy, do­dat­ko­wo po­wo­du­jąc prze­grze­wa­nie się zwie­rzę­cia. Merynos nie jest w stanie przeżyć sam na wol­no­ści, po­zba­wio­ny strzy­że­nia.

Rozkład odpowiedzi

Hiszpania
Turcja
Nowa Zelandia
Nigdzie
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
40%
60%
10
flagNiemcy
7%
1%
39%
50%
51
flagWielka Brytania
3%
9%
40%
45%
61
flagPolska
5%
12%
47%
35%
3249
flagStany Zjednoczone
16%
6%
53%
23%
60
flagIndie
0%
37%
43%
18%
16
flagIrlandia
8%
25%
50%
16%
12

Płeć

men36%
women36%
Hiszpania
5%
3%
Turcja
10%
11%
Nowa Zelandia
47%
47%
Nigdzie
36%
37%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Just chaos
Czytaj więcej: wikipedia Merynosy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.