Gdzie żyją dzikie owce merynosy?

Hiszpania
Turcja
Nowa Zelandia
Nigdzie
Merynosy to rasa owiec słynąca z do­sko­na­łej wełny, którą w dodatku ob­ra­sta­ją szybko, obficie i nie­ustan­nie. Merynos musi być strzy­żo­ny przy­naj­mniej raz do roku - inaczej tak obrośnie wełną, że ta zasłoni mu cał­ko­wi­cie oczy, do­dat­ko­wo po­wo­du­jąc prze­grze­wa­nie się zwie­rzę­cia. Merynos nie jest w stanie przeżyć sam na wol­no­ści, po­zba­wio­ny strzy­że­nia.

Rozkład odpowiedzi

Hiszpania
Turcja
Nowa Zelandia
Nigdzie
odpowiedzi
flagWłochy
0%
0%
30%
70%
10
flagNiemcy
6%
4%
36%
52%
74
flagHolandia
0%
10%
36%
52%
19
flagUkraina
0%
15%
38%
46%
13
flagWielka Brytania
3%
10%
47%
38%
104
flagRosja
7%
7%
50%
35%
14
flagPolska
5%
12%
47%
34%
4947
flagFrancja
10%
10%
50%
30%
10
flagNieznany
6%
15%
53%
24%
210
flagStany Zjednoczone
12%
10%
56%
21%
90
flagIrlandia
6%
25%
50%
18%
16
flagIndie
3%
37%
48%
11%
27

Płeć

men31%
women35%
Hiszpania
5%
4%
Turcja
12%
12%
Nowa Zelandia
50%
46%
Nigdzie
31%
36%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Just chaos
Czytaj więcej: wikipedia Merynosy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.