Gdzie żyją dzikie owce merynosy?

Hiszpania
Turcja
Nowa Zelandia
Nigdzie
Merynosy to rasa owiec słynąca z do­sko­na­łej wełny, którą w dodatku ob­ra­sta­ją szybko, obficie i nie­ustan­nie. Merynos musi być strzy­żo­ny przy­naj­mniej raz do roku - inaczej tak obrośnie wełną, że ta zasłoni mu cał­ko­wi­cie oczy, do­dat­ko­wo po­wo­du­jąc prze­grze­wa­nie się zwie­rzę­cia. Merynos nie jest w stanie przeżyć sam na wol­no­ści, po­zba­wio­ny strzy­że­nia.

Rozkład odpowiedzi

Hiszpania
Turcja
Nowa Zelandia
Nigdzie
odpowiedzi
flagNiemcy
7%
3%
34%
54%
66
flagHolandia
0%
8%
41%
50%
12
flagWielka Brytania
3%
8%
45%
42%
82
flagUkraina
0%
20%
40%
40%
10
flagPolska
5%
12%
46%
35%
3855
flagFrancja
10%
10%
50%
30%
10
flagStany Zjednoczone
13%
9%
53%
24%
75
flagIrlandia
7%
21%
50%
21%
14
flagNieznany
7%
15%
57%
19%
26
flagIndie
5%
31%
47%
15%
19

Płeć

men36%
women36%
Hiszpania
5%
4%
Turcja
10%
12%
Nowa Zelandia
47%
47%
Nigdzie
36%
36%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Just chaos
Czytaj więcej: wikipedia Merynosy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.