Główny element uprzęży wołu roboczego to:

dyby
jarzmo
kierat
szor
Jarzmo – przy­mo­co­wy­wa­no do rogów lub karku przed kłębem, dzięki czemu lepiej ujarz­mia­no siłę wołów. Do lat 70. XIX wieku woły robocze (ka­stra­ty byków bydła do­mo­we­go) sta­no­wi­ły główną siłę napędową i po­cią­go­wą w rol­nic­twie. Stwożono nawet spe­cjal­ne podkowy i buty dla wołów cią­gną­cych wozy .Dzisiaj bydło robocze wy­ko­rzy­sty­wa­ne jest zwłasz­cza w Azji i Afryce .

Rozkład odpowiedzi

dyby
jarzmo
kierat
szor
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
57%
26%
5%
19
flagPolska
26%
51%
16%
5%
884
flagNieznany
34%
42%
17%
5%
149

Płeć

men49%
women56%
dyby
30%
26%
jarzmo
49%
56%
kierat
15%
13%
szor
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Główny element uprzęży wołu roboczego to:
1100
50%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: James Lee
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.