Handel jakimi dobrami uczynił Wenecję bogatą?

niewolnikami
tekstyliami
przyprawami
zbożem
Pomiędzy VIII a XV stu­le­cie­m, Wenecja miała prak­tycz­ny monopol na handel przy­pra­wa­mi pomiędzy Bliskim Wschodem a Europą Za­chod­nią, gdyż kon­tro­lo­wa­ła szlaki handlowe wschod­nie­go Morza Śród­ziem­ne­go. Sytuacja ta była główną przy­czy­ną, dla której Hisz­pa­nia i Por­tu­ga­lia zde­cy­do­wa­ły się na po­szu­ki­wa­nie morskiej drogi do Indii.

Rozkład odpowiedzi

niewolnikami
tekstyliami
przyprawami
zbożem
odpowiedzi
flagBułgaria
0%
10%
70%
20%
10
flagHiszpania
16%
12%
68%
4%
25
flagDania
16%
16%
66%
0%
12
flagWłochy
2%
26%
64%
6%
45
flagNieznany
16%
19%
61%
2%
36
flagPolska
10%
28%
56%
4%
10650
flagHolandia
2%
41%
56%
0%
39
flagLitwa
0%
33%
53%
6%
15
flagWielka Brytania
11%
33%
52%
2%
316
flagStany Zjednoczone
8%
33%
50%
6%
295
flagNiemcy
10%
33%
50%
5%
157
flagFrancja
10%
35%
50%
3%
28
flagSzwecja
6%
37%
50%
6%
16
flagKanada
14%
42%
42%
0%
35
flagIrlandia
22%
33%
40%
4%
45
flagIndie
13%
46%
36%
3%
30
flagBelgia
28%
28%
35%
7%
14
flagNorwegia
11%
55%
27%
5%
18
flagAustralia
23%
61%
15%
0%
13
flagFilipiny
30%
40%
0%
30%
10

Płeć

men51%
women50%
niewolnikami
13%
12%
tekstyliami
30%
33%
przyprawami
51%
50%
zbożem
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Handel jakimi dobrami uczynił Wenecję bogatą?
11489
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.