Handel jakimi dobrami uczynił Wenecję bogatą?

niewolnikami
tekstyliami
przyprawami
zbożem
Pomiędzy VIII a XV stu­le­cie­m, Wenecja miała prak­tycz­ny monopol na handel przy­pra­wa­mi pomiędzy Bliskim Wschodem a Europą Za­chod­nią, gdyż kon­tro­lo­wa­ła szlaki handlowe wschod­nie­go Morza Śród­ziem­ne­go. Sytuacja ta była główną przy­czy­ną, dla której Hisz­pa­nia i Por­tu­ga­lia zde­cy­do­wa­ły się na po­szu­ki­wa­nie morskiej drogi do Indii.

Rozkład odpowiedzi

niewolnikami
tekstyliami
przyprawami
zbożem
odpowiedzi
flagHiszpania
16%
12%
68%
4%
25
flagDania
16%
16%
66%
0%
12
flagWłochy
4%
28%
59%
6%
49
flagHolandia
2%
41%
56%
0%
39
flagPolska
10%
29%
55%
4%
11622
flagLitwa
0%
33%
53%
6%
15
flagWielka Brytania
11%
33%
52%
2%
323
flagNiemcy
9%
33%
52%
4%
163
flagStany Zjednoczone
8%
32%
50%
6%
302
flagFrancja
10%
35%
50%
3%
28
flagSzwecja
6%
37%
50%
6%
16
flagUkraina
20%
30%
50%
0%
10
flagNieznany
12%
39%
45%
2%
304
flagKanada
13%
39%
44%
2%
38
flagIrlandia
20%
36%
38%
4%
49
flagIndie
13%
46%
36%
3%
30
flagNorwegia
10%
50%
35%
5%
20
flagBelgia
28%
28%
35%
7%
14
flagAustralia
18%
50%
31%
0%
16
flagFilipiny
27%
45%
0%
27%
11

Płeć

men49%
women49%
niewolnikami
12%
12%
tekstyliami
33%
34%
przyprawami
49%
49%
zbożem
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Handel jakimi dobrami uczynił Wenecję bogatą?
12762
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.