Hełm na zdjęciu to:

Hełm z Sutton Hoo
Hełm Leonidasa
Hełm Kserksesa
Hełm Aleksandra Macedońskiego
Sutton Hoo to sta­no­wi­sko ar­che­olo­gicz­ne we wschod­niej Anglii, w którym znajduje się sym­bo­licz­ny an­glo­sa­ski grób kró­lew­ski. Praw­do­po­dob­nie prze­zna­czo­ny było dla Ra­edwal­da, ostat­nie­go wiel­kie­go króla Anglii Wschod­niej (East Anglia) z rodu Waffina, zmarłego ok. 625 r. W grobowcu (łodzi) zna­le­zio­no skarb w którego skład wchodził m. in. po­zła­ca­ny brązowy hełm z osłonami po­licz­kó­w, maską na twarzy in­kru­sto­wa­ną gra­na­ta­mi i grze­bie­niem sty­li­zo­wa­nym na kształt smoka, znany jako "Hełm z Sutton Hoo".

Rozkład odpowiedzi

Hełm z Sutton Hoo
Hełm Leonidasa
Hełm Kserksesa
Hełm Aleksandra Macedońskiego
odpowiedzi
flagHolandia
47%
35%
11%
5%
17
flagPolska
30%
17%
22%
30%
2558
flagNieznany
28%
15%
26%
29%
387
flagWielka Brytania
25%
17%
11%
45%
62
flagStany Zjednoczone
18%
18%
0%
63%
11
flagNiemcy
17%
17%
20%
44%
29
flagWłochy
0%
10%
10%
80%
10

Płeć

men29%
women31%
Hełm z Sutton Hoo
29%
31%
Hełm Leonidasa
14%
18%
Hełm Kserksesa
26%
20%
Hełm Aleksandra Macedońskiego
29%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Hełm na zdjęciu to:
3164
29%

Szczegóły

Autor: Dziadzinjo
Ilustracja: Englepip
Czytaj więcej: wikipedia Sutton Hoo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.