Hindi, urzędowy języki Indii, jest blisko spokrewniony z Urdu, urzędowym językiem Pakistanu. Który z tych dwóch języków był językiem dworu Imperium Wielkich Mogołów, rządzącym przez stulecia północymi Indiami?

hindi
urdu
obydwa
żaden
Zarówno hindi, jak i urdu, to odmiany języka hin­du­stań­skie­go. Ich gra­ma­ty­ka oraz pod­sta­wo­we słow­nic­two są niemal iden­tycz­ne. Różnice dotyczą głównie języka po­etyc­kie­go i spe­cja­li­stycz­ne­go: w hindi pochodzą one z san­skry­tu, podczas gdy urdu, jako język is­lam­skie­go dworu, za­po­ży­czał z języka arab­skie­go oraz per­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

hindi
urdu
obydwa
żaden
odpowiedzi
flagFinlandia
8%
90%
1%
0%
61
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
9%
84%
6%
0%
44
flagGrecja
17%
71%
10%
0%
28
flagHiszpania
0%
69%
17%
5%
39
flagWłochy
17%
61%
13%
7%
93
flagHolandia
5%
60%
18%
15%
76
flagNiemcy
13%
57%
17%
10%
242
flagIndie
7%
54%
28%
9%
111
flagDania
9%
54%
22%
13%
22
flagWielka Brytania
16%
52%
18%
12%
523
flagKanada
14%
51%
24%
8%
49
flagPolska
14%
48%
20%
16%
13684
flagNorwegia
15%
48%
21%
15%
33
flagStany Zjednoczone
14%
46%
25%
13%
504
flagAustralia
20%
44%
28%
8%
25
flagAustria
17%
43%
26%
13%
23
flagIrlandia
20%
37%
30%
9%
53
flagSzwecja
25%
30%
30%
10%
20
flagNieznany
18%
28%
27%
24%
294
flagFrancja
21%
21%
36%
21%
33

Płeć

men49%
women51%
hindi
11%
11%
urdu
49%
51%
obydwa
18%
20%
żaden
19%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Hindi, urzędowy języki Indii, jest blisko spokrewniony z Urdu, urzędowym językiem Pakistanu. Który z tych dwóch języków był językiem dworu Imperium Wielkich Mogołów, rządzącym przez stulecia północymi Indiami?
15417
48%

Szczegóły

Autor: puchatek5
Ilustracja: Indi Samarajiva
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.