Hindi, urzędowy języki Indii, jest blisko spokrewniony z Urdu, urzędowym językiem Pakistanu. Który z tych dwóch języków był językiem dworu Imperium Wielkich Mogołów, rządzącym przez stulecia północymi Indiami?

hindi
urdu
obydwa
żaden
Zarówno Hindi, jak i Urdu, to odmiany języka hin­du­stań­skie­go. Ich gra­ma­ty­ka oraz pod­sta­wo­we słow­nic­two są niemal iden­tycz­ne. Różnice dotyczą głównie języka po­etyc­kie­go i spe­cja­li­stycz­ne­go: w hindi pochodzą one z san­skry­tu, podczas gdy Urdu, jako język Is­lam­skie­go dworu, za­po­ży­czał z języka arab­skie­go oraz per­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

hindi
urdu
obydwa
żaden
odpowiedzi
flagFinlandia
11%
85%
2%
0%
42
flagHiszpania
0%
69%
16%
5%
36
flagWłochy
15%
66%
11%
6%
59
flagSzwajcaria
8%
66%
16%
8%
12
flagNiemcy
13%
55%
19%
11%
190
flagIndie
7%
55%
25%
10%
90
flagKanada
13%
52%
26%
8%
46
flagUkraina
14%
50%
14%
21%
14
flagPolska
14%
46%
21%
17%
10115
flagWielka Brytania
17%
46%
20%
13%
332
flagAustralia
22%
45%
22%
9%
22
flagAustria
15%
45%
25%
15%
20
flagNorwegia
14%
44%
22%
18%
27
flagDania
12%
43%
25%
18%
16
flagStany Zjednoczone
15%
42%
27%
14%
408
flagHolandia
5%
41%
33%
19%
36
flagSzwecja
18%
31%
37%
6%
16
flagFrancja
14%
25%
35%
25%
28
flagIrlandia
26%
23%
34%
13%
38
flagUU
35%
21%
21%
17%
28

Płeć

men52%
women49%
hindi
10%
11%
urdu
52%
49%
obydwa
17%
20%
żaden
19%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Hindi, urzędowy języki Indii, jest blisko spokrewniony z Urdu, urzędowym językiem Pakistanu. Który z tych dwóch języków był językiem dworu Imperium Wielkich Mogołów, rządzącym przez stulecia północymi Indiami?
11089
46%

Szczegóły

Autor: puchatek5
Ilustracja: Indi Samarajiva
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.