Hormon produkowany przez nerki to:

adrenalina
noradrenalina
erytropoetyna
kortyzol
Ad­re­na­li­na, no­ra­dre­na­li­na oraz kortyzol to hormony pro­du­ko­wa­ne przez nad­ner­cza. Ery­tro­po­ety­na na­to­miast jest pro­du­ko­wa­na przez nerki, której główną funkcją jest sty­mu­la­cja różnych etapów ery­tro­po­ezy, co prowadzi do zwięk­sze­nia pro­duk­cji ery­tro­cy­tów przez szpik kostny.

Rozkład odpowiedzi

adrenalina
noradrenalina
erytropoetyna
kortyzol
odpowiedzi
flagWielka Brytania
14%
35%
35%
14%
14
flagNieznany
20%
15%
32%
31%
314
flagPolska
16%
16%
31%
35%
1183

Płeć

men31%
women32%
adrenalina
22%
15%
noradrenalina
14%
17%
erytropoetyna
31%
32%
kortyzol
32%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Hormon produkowany przez nerki to:
1556
31%

Szczegóły

Autor: Natka555
Ilustracja: CCoil
Czytaj więcej: wikipedia Erytropoetyna
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.