Hugo Steinhaus, wybitny polski matematyk, był też znany jako:

pianista
aforysta
malarz
fizyk
Hugo Ste­in­haus współ­twór­ca tzw. lwow­skiej szkoły ma­te­ma­tycz­ne­j, ob­da­rzo­ny wielkim po­czu­ciem humoru, znany był z dow­cip­nych i ciętych wy­po­wie­dzi (wydany w 1980 Słownik ra­cjo­nal­ny H. Ste­in­hau­sa­). np. "Dow­ci­pem nie należy celować, tylko tra­fia­ć".

Rozkład odpowiedzi

pianista
aforysta
malarz
fizyk
odpowiedzi
flagNiemcy
22%
35%
10%
32%
40
flagPolska
29%
27%
20%
22%
2721
flagNieznany
28%
23%
22%
25%
231
flagStany Zjednoczone
47%
23%
23%
5%
17
flagHolandia
40%
20%
10%
30%
10
flagWielka Brytania
25%
13%
22%
38%
36

Płeć

men25%
women23%
pianista
30%
30%
aforysta
25%
23%
malarz
20%
25%
fizyk
24%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Hugo Steinhaus, wybitny polski matematyk, był też znany jako:
3131
27%

Szczegóły

Autor: zbig2004
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.