Hymn piłkarskiej Ligi Mistrzów jest adaptacją hymnu koronacyjnego, którego twórcą był ... ?

Antonio Vivaldi
Joseph Haydn
Georg Friedrich Händel
anonimowy kompozytor
Hymn Ligi Mistrzów jest ad­ap­ta­cją hymnu ko­ro­na­cyj­ne­go pt. Zadok the Priest au­tor­stwa Georga Fri­de­ri­cha Händla dokonaną przez Tony'ego Brittena w 1992 roku. Utwór w wersji ory­gi­nal­nej ,od roku 1727 do czasów obec­ny­ch, wy­ko­ny­wa­ny jest podczas uro­czy­sto­ści ko­ro­na­cyj­nej bry­tyj­skich mo­nar­chów.

Rozkład odpowiedzi

Antonio Vivaldi
Joseph Haydn
Georg Friedrich Händel
anonimowy kompozytor
odpowiedzi
flagNiemcy
8%
0%
58%
33%
12
flagPolska
19%
22%
34%
22%
968
flagNieznany
24%
21%
30%
24%
104

Płeć

men32%
women35%
Antonio Vivaldi
19%
14%
Joseph Haydn
24%
29%
Georg Friedrich Händel
32%
35%
anonimowy kompozytor
23%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Hymn piłkarskiej Ligi Mistrzów jest adaptacją hymnu koronacyjnego, którego twórcą był ... ?
1131
35%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.