Ile biegów posiadają samochody Formuły 1 ?

5
7
9
Samochody F1 nie mają biegów.
Sa­mo­cho­dy Formuły 1 używają pół­au­to­ma­tycz­ny­ch, se­kwen­cyj­nych skrzyń biegów z maks. ośmioma biegami do przodu i jednym do tyłu . Kierowca daje sygnał używając przy­ci­sków na kie­row­ni­cy co daje moż­li­wość zmiany biegów bez od­ry­wa­nia rąk od kie­row­ni­cy. System elek­trycz­no­-hy­drau­licz­ny umoż­li­wia zmianę biegów nawet w ciągu kil­ku­dzie­się­ciu mi­li­se­kund.

Rozkład odpowiedzi

5
7
9
Samochody F1 nie mają biegów.
odpowiedzi
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwecja
0%
0%
50%
50%
2
flagNieznany
0%
0%
50%
50%
2
flagPolska
5%
26%
31%
37%
80
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
2
flagAustria
0%
0%
0%
100%
2
flagUkraina
0%
100%
0%
0%
1
flagBułgaria
0%
100%
0%
0%
1
flagJamajka
0%
0%
0%
100%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
1
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
100%
0%
0%
1
flagNepal
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men25%
women27%
5
4%
9%
7
20%
27%
9
25%
27%
Samochody F1 nie mają biegów.
50%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile biegów posiadają samochody Formuły 1 ?
95
29%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Jake Archibald
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.