Ile było polskich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci?

7
12
9
0
Nie ma 'pol­skich obozów kon­cen­tra­cyj­ny­ch' ani 'pol­skich obozów śmier­ci­'. Wszyst­kie one były utwo­rzo­ne przez Niemcy, a do­kład­niej przez na­zi­stow­skie Niemcy. (Przed­sta­wio­ny na fo­to­gra­fii obóz zagłady leży na północ od Berlina - również nie jest Polski)

Rozkład odpowiedzi

7
12
9
0
odpowiedzi
flagPolska
11%
10%
9%
68%
737
flagNieznany
14%
15%
10%
59%
105
flagWielka Brytania
10%
30%
10%
50%
10

Płeć

men72%
women66%
7
10%
18%
12
10%
9%
9
6%
5%
0
72%
66%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile było polskich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci?
883
67%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Jumbo1435
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.