Ile było postulatów strajkujących robotników w Gdańsku?

12
18
21
25
Straj­ku­ją­cy ro­bot­ni­cy zrze­sze­ni w Mię­dzy­za­kła­do­wym Ko­mi­te­cie Straj­ko­wym zgłosili łącznie 21 po­stu­la­tów. Nie tylko do­ty­czą­cych sytuacji eko­no­micz­nej ro­bot­ni­kó­w, ale także praw czło­wie­ka i praw kobiet.

Rozkład odpowiedzi

12
18
21
25
odpowiedzi
flagNieznany
12%
23%
58%
5%
55
flagPolska
14%
19%
54%
10%
664

Płeć

men52%
women60%
12
13%
12%
18
22%
9%
21
52%
60%
25
11%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile było postulatów strajkujących robotników w Gdańsku?
763
55%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Grzegorz Mehring
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.