Ile czasów wyróżniamy w języku angielskim?

2
3
12
16
Ucząc się an­giel­skie­go spotkamy się naj­czę­ściej z 12 bądź 16 "cza­sa­mi­". W rze­czy­wi­sto­ści wy­róż­nia­my jednak jedynie dwa czasy: przeszły i te­raź­niej­szy. Reszta to kon­struk­cje pe­ry­fra­stycz­ne, opi­su­ją­ce w jaki sposób dana czynność została wy­ko­na­na. "Czas przy­szły" na­to­miast to nic innego jak czas te­raź­niej­szy w po­łą­cze­niu z cza­sow­ni­kiem modalnym "will".

Rozkład odpowiedzi

2
3
12
16
odpowiedzi
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
2
flagNepal
100%
0%
0%
0%
1
flagKorea Południowa
100%
0%
0%
0%
1
flagHolandia
50%
50%
0%
0%
4
flagWielka Brytania
50%
0%
0%
50%
2
flagNieznany
25%
0%
0%
75%
4
flagPolska
24%
13%
31%
29%
177
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwecja
0%
0%
0%
100%
1
flagDania
0%
0%
100%
0%
1
flagJamajka
0%
0%
0%
100%
1
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagLitwa
0%
0%
100%
0%
1
flagWłochy
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men19%
women28%
2
19%
28%
3
12%
4%
12
25%
33%
16
42%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile czasów wyróżniamy w języku angielskim?
199
26%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Woodennature
Czytaj więcej: angielskaherbata.blog.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.